Ingeniør/bachelorprogram - 3-årig, Trondheim

Dataingeniør

– Videre Studier

 

Dataingeniører kan søke masterstudier i informatikk og tilgrensende fagområder ved universiteter og høgskoler i Norge og i utlandet. Det kan stilles spesielle krav til emnekombinasjoner.

Bachelor i ingeniørfag fra NTNU gir grunnlag for å søke opptak på følgende 2-årige masterstudier:


Masterstudier på NTNU

Andre masterprogram på NTNU kan også være aktuelle for deg.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare emner du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse.