Ingeniør/bachelorprogram - 3-årig, Trondheim

Dataingeniør

– Studiemiljø
Studenter i gruppearbeid. Foto.
 

Via fadderuka og prosjektarbeider tidlig i studiet blir du fort kjent med de andre studentene. Første høsten lager du Lego-robot i gruppe sammen med andre studenter, og dette er både faglig  og sosialt miljøskapende. Lego-rally og kåring av beste robot skaper stor stemning.


Klassemiljø

Klassene ved dataingeniørstudiet undervises alene og ikke sammen med andre studenter. På denne måten er det mulig å skape et klassemiljø. Vi legger opp til at dere er på skolen hele dagen, og vi prøver å legge timeplanen, spesielt det første året, slik at hver dag begynner med organisert undervisning. Deretter arbeider dere selvstendig eller i grupper på egne bærbare PC-er, og mot slutten av dagen kommer læreren for å veilede og godkjenne de arbeidene dere har gjort. Gjennomgang av besvarelsene i direkte samtale mellom lærer og student er verdifullt for begge parter. Læreren får nyttige tilbakemeldinger på enkelte deler av pensum som kanskje bør tas grundigere på neste forelesning. Studenten får kontakt med læreren og får også øvet seg på faglige samtaler i en uformell situasjon. Veien til lærerens kontor blir kort. I tillegg til faglærerne vil dere også veiledes av studentassistenter. Dette er studenter i høyere årskurs og en fin ekstrajobb når den tid kommer. Prosjektarbeid er sentralt i studiet, og her følges gruppene opp med jevnlige møter med faglærer. Mange opplever dette som vel så god læringsarena som forelesninger.

Enkelte emner undervises i et spesielt samhandlingslaboratorium som er lagt til rette for IT-støttet samarbeidslæring og samhandling. Studentene deles inn i arbeidsgrupper på hver sin ”øy” med tilgang til videokanon, kobling til nettverk og samarbeidsverktøy.


Studentmiljø

Vi er stolte av linjeforeningen vår, TIHLDE, og Jentenett som begge er 100% studentdrevet.
Studentene organiserer også en fadderordningen «Quak», og du kan også melde deg på som faglig veileder for andre campus- og nettstudenter. Dette er en betalt jobb og administreres gjennom aktuell faglærer.
Av utenom-faglige-aktiviteter kan nevnes Kjeller'n som er et møtested for studentene i helgene.

 

Sosiale medier

Er du nysgjerrig på livet som student ved NTNU?

 Facebook  Facebook: NTNU neste stopp 

 Instagram: NTNUstudent