Ingeniør/bachelorprogram - 3-årig, Trondheim

Dataingeniør

– Om dataingeniør

Dataingeniørstudiet er et 3-årig bachelorstudium med vekt på utvikling av programvare. Vi fokuserer på praktisk utviklingsarbeid, og studentene jobber mye med prosjekter i grupper. Høsten tredje året er i sin helhet satt av til valgfag, og du kan spesialisere deg innenfor ulike retninger. Eller – du kan reise til utlandet, vi har godt samarbeid med eksempelvis Universitetet i Wollongong, Australia. Bacheloroppgaven siste semester utføres ofte i en bedrift, som kanskje også blir din første arbeidsplass etter endt studium.

Les mer i studieplanen


Om studiet

Vi tar opp ca 75 studenter hvert år og holder til midt i Trondheim sentrum. Opptakskravene er R1+R2+Fysikk1 eller Forkurs for ingeniørutdanningene. Det stilles ikke krav til forkunnskaper i programmering. Emnene og undervisningen er spesialtilpasset, og dataingeniørstudentene undervises som egen gruppe gjennom hele studiet med unntak av noen få valgfag.

Hvis du ikke har fordypning i realfag fra videregående skole anbefaler vi deg å ta 1/2-årig realfagskurs, som vi tilbyr i vårsemesteret. Har du fagbrev men ikke generell studiekompetanse anbefaler vi 1-årig forkurs for ingeniørutdanning.


Godt arbeidsmarked

Det er stort behov for dataingeniører innen alle bransjer i både privat og offentlig sektor. Dataingeniørene er dermed mindre utsatt for svingninger i arbeidsmarkedet enn enkelte andre yrkesgrupper. De siste kandidatundersøkelsene viser at fire av fem av våre ingeniører var i relevant jobb mindre enn 3 måneder etter endt utdanning.


Studiemiljø

Sosialt og også faglig påfyll får du i linjeforeningen TIHLDE. Jentene har i tillegg sin egen forening, Jentenett. Studiebarometeret 2018 viser at studentene gir dette studet en helhetsvurdering (4 av 5) og yrkesrelevans (4,1 av 5).


Mangler du spesiell studiekompetanse?