Ingeniør/bachelorprogram - 3-årig, Trondheim

Dataingeniør

– Om dataingeniør

Dataingeniørstudiet er et 3-årig bachelorstudium med vekt på utvikling av programvare. Vi fokuserer på praktisk utviklingsarbeid, og studentene jobber mye med prosjekter i grupper. Høsten tredje året er i sin helhet satt av til valgfag, og du kan spesialisere deg innenfor ulike retninger. Eller – du kan reise til utlandet, vi har godt samarbeid med eksempelvis Universitetet i Wollongong, Australia. Bacheloroppgaven siste semester utføres ofte i en bedrift, som kanskje også blir din første arbeidsplass etter endt studium.

Les mer i studieplanen


Om studiet

Vi tar opp ca 75 studenter hvert år og holder til midt i Trondheim sentrum. Opptakskravene er R1+R2+Fysikk1 eller Forkurs for ingeniørutdanningene. Det stilles ikke krav til forkunnskaper i programmering. Emnene og undervisningen er spesialtilpasset, og dataingeniørstudentene undervises som egen gruppe gjennom hele studiet med unntak av noen få valgfag.

Hvis du ikke har fordypning i realfag fra videregående skole anbefaler vi deg å ta 1/2-årig realfagskurs, som vi tilbyr i vårsemesteret. Har du fagbrev men ikke generell studiekompetanse anbefaler vi 1-årig forkurs for ingeniørutdanning.


Godt arbeidsmarked

Det er stort behov for dataingeniører innen alle bransjer i både privat og offentlig sektor. Dataingeniørene er dermed mindre utsatt for svingninger i arbeidsmarkedet enn enkelte andre yrkesgrupper. De siste kandidatundersøkelsene viser at fire av fem av våre ingeniører var i relevant jobb mindre enn 3 måneder etter endt utdanning.


Studiemiljø

Sosialt og også faglig påfyll får du i linjeforeningen TIHLDE. Jentene har i tillegg sin egen forening, Jentenett. Studiebarometeret 2014 viser at studentene er meget fornøyd både med det faglige (4,2 av 5) og det sosiale (4,4 av 5) miljøet ved studiet.


Mangler du spesiell studiekompetanse?