Ingeniør/bachelorprogram - 3-årig, Trondheim

Dataingeniør

– Ofte stilte spørsmål

 

Lurer du på noe om dataingeniørstudiet i Trondheim?
Sjekk ut om andre har lurt på det samme!

Hvilke programmeringsspråk lærer jeg?

Du får grundig opplæring i Java de to første årene. Med Java i bunnen kan du relativt enkelt tilegne deg andre programmeringsspråk. Vi tilbyr imidlertid et valgfag i C++, da dette er et språk som ikke er så enkelt bare å ta i bruk, man bør bruke en del tid på å forstå hvordan dette språket i sin grunnfilosofi skiller seg fra Java. Som del av det Java-baserte kurset i web-utvikling i 2.klasse gis det opplæring i HTML5, JavaScript og CSS. Dersom du har full studieprogresjon tillates du å ta tilleggsemner («bonusfag») i f.eks. PHP og C#.NET.

Lærer jeg å programmere apper?

Vi har et valgfag i Android programmering. Mange studenter gjennomfører bacheloroppgaver i apputvikling også på andre plattformer som iOS.

Kan jeg begynne hos dere selv om jeg aldri har programmert før?

Det stilles ikke krav om forkunnskaper i programmering. Vi tar alt helt fra bunnen av, men mange opplever at det første semesteret er vanskelig. Det er viktig å være klar over at det ofte kan være tidkrevende å lære å programmere. Det krever dyp konsentrasjon og tilstedeværelse. Desto større er gleden når man får det til, når man fant den «lille» feilen som løste hele problemet!

Av forskjellige grunner trenger jeg å være borte fra skolen ganske mye på dagtid. Er det mulig?

Studiet er et heltidsstudium, og vi stiller meget store krav til tilstedeværelse. En vanlig dag består av noe organisert undervisning, men ofte mest prosjektarbeid, øvingsarbeid og oppgaveløsning på lab. Prosjektarbeidet foregår i grupper, og det er ikke veldig populært dersom en person i gruppen stadig er opptatt med andre ting. Det er obligatoriske innleveringer i alle emner, og i de fleste tilfellene skjer dette ved at du viser fram hva du har gjort for veileder eller faglærer. Du får tilbakemeldinger der og da.

Jeg har generell studiekompetanse, men mangler realfagene. Kan jeg begynne hos dere da, og ta realfagene underveis?

Det kan du ikke. Du må ha realfagene (R1+R2+Fysikk 1) på forhånd. Du kan ta disse hos oss, enten over et helt år (Forkurs for teknologiutdanning) eller i løpet av vårsemesteret (Realfagkurs for teknologiutdanning).