Digital forretningsutvikling

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Digital forretningsutvikling

– Studiets oppbygging

Studiets oppbygging


Studiet vektlegger vi datarelatert prosjektarbeid, trening i muntlig og skriftlig kommunikasjon, og legger opp til mye gruppearbeid. 

Studiet tar også opp etiske problemstillinger knyttet til bruken av digitale systemer innad i bedrifter, i næringslivet og i samfunnet for øvrig. Studiet avsluttes med en større, selvstendig bacheloroppgave. Oppgaven er vanligvis basert på reelle problemstillinger som er definert av en ekstern oppdragsgiver, men du kan også selv velge den oppgaven du ønsker å fordype deg i. 


studyprogramme-planner-portlet

Studieplan