Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

IT-støttet bedriftsutvikling

– Om studieprogrammet
Studenter som jobber sammen på PC. Foto.

Det ligger lønnsomhet i å se mulighetene i å utnytte IT like bra, eller bedre, enn konkurrentene. Studiet ligger i grenselandet mellom informatikk, økonomi, marked, organisasjon og prosjektledelse. Denne kombinasjonen er etterspurt, og du blir en av dem som ser mulighetene i bedriften på tvers av disse fagområdene.

IT-støttet bedriftsutvikling er et 3-årig bachelorstudium som fokuserer på hvordan IT kan bli et hjelpemiddel og et godt verktøy for bedriftene og dem som jobber der. Denne typen jobb krever gode evner til kommunikasjon, god forståelse av IT, men også god forståelse av bedrifters liv og virke og den forretningsmessige siden ved saken.

I løpet at studiet oppnår du gode kunnskaper og ferdigheter innen planlegging og oppfølging av hvordan en virksomhet best kan utnytte IKT. Du får god kunnskap innen utvikling og evaluering av nye informasjonssystemer, opplæring og brukerstøtte, samt vedlikehold av eksisterende systemer. Videre får du en grundig innføring av økonomistyring og regnskap, i bedriftsøkonomi, organisasjonslære, markedsorientert produktutvikling samt i e-handel og den nye økonomien.

Du lærer gjennom studiet å planlegge, delta i og å drive prosesser som involverer innføring eller endring av IT-systemer i virksomheter. Du forstår samspillet mellom teknologi og organisasjon, og skal ha en reflektert holdning til innføring, drift og bruk av IT-systemer.


Opptakskrav for å søke

Vi tar opp ca. 55 studenter hvert år og holder til midt i Trondheim sentrum. Opptakskrav er generell studiekompetanse.


Arbeidsmarkedet

Generelt har det vært lett å få jobb med en bachelor i IT-støttet bedriftsutvikling. Noen har strevd litt, fordi de vil jobbe på hjemstedet eller der hvor kjæresten er. De aller fleste har fått jobb ganske raskt.