Informatikk, drift av datasystemer

BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, Trondheim

Informatikk, drift av datasystemer

– Videre studier

Drift av datasystemer

Informatikk, Drift av datasystemer


Etter å ha tatt Bachelor i Informatikk med spesialisering i Drift av datasystemer kan du søke masterstudier i informatikk og tilgrensende fagområder ved universiteter og høgskoler i Norge og i utlandet. Det kan stilles spesielle krav til emnekombinasjoner, bestemte IT-emner og forhåndskunnskaper.

Bachelorgraden i informatikk fra NTNU gir grunnlag for å søke opptak på følgende 2-årige masterstudier:

*Master i ledelse av teknologi kan søkes under forutsetning av at du tar matematikk og statistikk som valgfag i 3. årskurs. 

Masterstudier ved NTNU ( krysspublisert deling)

Masterstudier på NTNU

Andre masterprogram på NTNU kan også være aktuelle for deg.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare emner du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse.