Informatikk, drift av datasystemer

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Informatikk, drift av datasystemer

– Om drift av datasystemer

Informatikk, Drift av datasystemer


 

Informatikk, Drift av datasystemer

I dette studieprogrammet lærer du å sette opp både store og små systemer. Dette vil være, IKT-tjenester for bedrifter, både fysisk og virtuelt. Eksempler på dette kan være bladservere som kjører virtuelle maskiner, sikkerhet i applikasjoner og nettverk og administrasjon og overvåkning.

Som student på Drift av datasystemer jobber du med Windows, Windows Server, Linux, virtualisering basert på VMWare og Hyper V. Du lærer også å benytte verktøy for overvåkning, drift og sikkerhet av infrastruktur. Videre lærer du hvordan du kan automatisere driftsoppgaver vha. PowerShell. Det legges vekt på å sette opp driftsmiljøer med integrerte sikkerhetsløsninger og å sette sammen god infrastruktur. På hardware-siden ligger Dell, HP og Cisco i bunnen.

Vi samarbeider tett med næringslivet og det vil derfor være en stor sjanse for at du vil gjennomføre bacheloroppgaven, i tredje studieår, ute i og for en bedrift. På den måten får du innsikt i og erfaring med hvordan infrastrukturprosjekter gjennomføres utenfor campus og bedriften får tilgang til din kompetanse.


Opptakskrav for å søke

Generell studiekompetanse og Matematikk R1 eller S1+S2.
Andre veier til opptak, se http://www.samordnaopptak.no/info/opptak/


Godt arbeidsmarked

Det er en stor etterspørsel etter informatikkere med spesialisering i drift av datasystemer. Samarbeidet med næringslivet er omfattende og bedriftene vi samarbeider med rekrutterer nyansatte hvert år. Kandidatundersøkelsen fra 2014 viser at ALLE «drifterne» var yrkesaktive.