Informatikk, drift av datasystemer

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Informatikk, drift av datasystemer

– Jobbmuligheter

Drift av datasystemer


 

Informatikk, Drift av datasystemer

Spesialister i drift og vedlikehold av nettverkssystemer går til et bredt spekter av jobber, for eksempel som systemarkitekter, IT-arkitekter, systemkonsulenter og utviklere i konsulentfirmaer, bedrifter og offentlige etater. Du vil blant annet få ansvar for å automatisere installasjon og distribusjon av ny programvare og maskinvare, konfigurere nettverkssystemet for størst mulig effektivitet, ivareta sikkerheten til systemet, lære opp brukerne og ta avgjørelser angående innkjøp av nytt utstyr.

Arbeidsmarkedet er meget godt for «driftere» og behovet for denne type utdanning blir viktigere fordi et moderne og velfungerende samfunn blir i økende grad avhengig av en robust og teknologisk avansert IT-infrastruktur.
Det går rykter om at når aktuelle bedrifter søker nye kandidater for ansettelse, legger de driftsstudenter i en egen bunke.


«Jeg har jobb når jeg er ferdig med utdanningen. Jeg signerer kontrakten den uken», sier student Øystein Refsnes, som har fått jobb som systemkonsulent hos Norsk Datasenter. Han forteller at flere i klassen hans har funnet seg jobb i mange måneder før de er ferdige med studiene (2013).

 

Tabellen under er hentet fra kandidatundersøkelsen 2013 og viser bruttolønn for avgangsstudenter i 2011 (prosentandeler)
LØNN I NKR %
400’-425.000    30
425’-450.000    20
450’-475.000   20
475’-500.000    10
Mer enn 500.000 20


Hva gjør en «drifter»?

Du vil blant annet bli rekruttert til følgende jobber og funksjoner:

 • «Deployment» av driftsløsninger
 • Utvikling av IT- infrastruktur
 • Serverdrifting
 • Systemutvikler
 • «Interface»-installerer
 • Plattformintegrasjon
 • Forvaltning og drift
 • Applikasjonspakking
 • IT/IKT-ansvarlig
 • IKT-rådgiver
 • Supportmedarbeider


Tidligere studenter uttaler seg om utdanningen og jobbmuligheter:
Hils på gutta fra HiST som nå jobber hos GrønnIT


Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Utdannelse og jobbmuligheter

7000 tidligere studenter har fortalt oss hvordan det har gått med dem etter de ble uteksaminert fra NTNU.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt. 


Studentintervjuer