Bachelorprogram 3-årig, Nettbasert

Informatikk, informasjonsbehandling

– Videre studier

 

Etter å ha tatt Bachelor i Informatikk med spesialisering i Informasjonsbehandling er det mulig å søke på noen masterstudier. Merk at du på grunn av matematikk-kravene ikke vil være kvalifisert til alle masterstudier, så undersøk nøye om du har det som trengs i god tid i forveien.

Bachelorgraden i informatikk fra NTNU gir grunnlag for å søke opptak på følgende 2-årige masterstudier:

  • Master i IKT-basert samhandling: Merk at masteren krever fysisk tilstedeværelse i Trondheim.
  • Master i ledelse av teknologI: Det kreves 15 studiepoeng i matematikk og statistikk for å kvalifisere seg til masteren. Disse kan tas fysisk i Trondheim (valgbart emne 4 og 5 på 7,5 studiepoeng hver). Merk at masteren krever fysisk tilstedeværelse i Trondheim.

 

Masterstudier på NTNU

Andre masterprogram på NTNU kan også være aktuelle for deg.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare emner du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse.