Vidar Sandbakk:
Det er nok to hovedgrunner til at jeg valgte dette studiet. Jeg hadde et ønske om å gå et studie som spesialiserte seg på webutvikling, og som i tilllegg gav en bachelorgrad.
 

 

Hvorfor valgte du studiet Informasjonsbehandling?
Det er ikke så mange skoler i Norge som hadde dette tilbudet, og da de fleste var kostbare privatskoler, så valget var ganske enkelt. For det andre hadde jeg en jobb som jeg trivdes i, og som jeg ønsket å kombinere med skole. Da var det veldig greit å få tatt utdanningen som nettstudie.

Hva var positivt og hva var negativt ved det faglige innholdet på studiet?
Det mest positive er nok den bredden av kunnskap man får. Man begynner med helt basis datakunnskap, før man sper på med mer avanserte tema. I tillegg får man god kunnskap innenfor andre nærliggende områder som økonomi og markedsføring. Dette mener jeg er viktig da dette er et studie som legger opp til at man kan starte egen virksomhet. Det er lagt opp til en del gruppearbeid gjennom studiet, som i og for selv er veldig bra, men uten spesielt gode samarbeidsprogrammer tilgjengelig var dette til tider litt tungvint.

Hva lærte du underveis på studiet? Har du fått god kompetanse på spesielle områder?
Studiet er bygd opp slik at man får god kunnskap innenfor flere IT områder, alt fra grunnleggende datakunnskap til områder som ITIL , programmering i flere språk, databaser osv. I tillegg fikk jeg god kunnskap om både økonomi, markedsføring og entreprenørskap. Jeg fikk spesielt god kompetanse innenfor webutvikling. Med det mener jeg både webprogramering, design og databaseoppsett osv.  

Hva gjør du i dag, og hvordan endte du opp der?
I dag jobber jeg som IT konsulent hos Domstoladministrasjonen. De hadde en stilling ledig i samme periode som jeg avsluttet studiene, så det var egentlig tilfeldighetene som gjorde at jeg begynte å jobbe der. De kunne tilby flere fagområdet som var interessante så da var valget veldig enkelt.  

Har du noen tips eller gode erfaringer for å lykkes når du studerer som nettstudent?
For å lykkes må man være disiplinert og ikke tro at man kan sluntre unna mer skolearbeid hvis man studerer over nett. Man finner fort ut at det er mere krevende å studere over nettet enn det er å gå på forelesninger. Jeg prøvde å studere til faste tider og satte av x antall timer til hvert fag, og i tillegg gjøre de øvingene og leksjonene som blir publisert. Det er vanskeligere å lære seg noe selv, enn å få det forklart av en lærer, så hvis du tenker å studere over nett, så sett av nok tid!  

Vil du anbefale studiet for potensielle studenter?
Jeg vil absolutt anbefale studiet for andre. Det er nok mer tidkrevende å studere over nett, men hvis man ikke har anledning til å møte fysisk på skolen er dette studiet et veldig godt alternativ.