Bachelorprogram 3-årig, Nettbasert

Informatikk, informasjonsbehandling

– Studiets oppbygging

 

Studiet er nettbasert men likevel praktisk rettet

Studiet består av mange små emner som er nøye sammensatt for å gi faglig bredde og dybde over tid. Det er normert 130 timers arbeidsinnsats per 5 studiepoengsemne, men dette vil selvsagt variere avhengig av forkunnskaper og ambisjonsnivå.

Du lærer både grunnleggende datafag og om ulike aspekter ved god forvaltning av informasjon. Du vil også lære noe webutvikling  og programmering samt noe datasikkerhet. Hvert semester er det ett administrativt/økonomisk emne for å gi bedre totalforståelse av informasjonsforvaltning i en virksomhet.


Den avsluttende bacheloroppgaven er et stort og selvstendig arbeid innenfor kjerneområdet til studiet og gjøres siste semester av tredje studieår. Det gis frihet til å bidra i å utforme bacheloroppgaven selv. Mange velger å løse en oppgave for en virksomhet i nærheten av der en bor. Det er mulig å samarbeide eller løse bacheloroppgaven individuelt.

Gjennom hele studiet får du også en grundig innføring i relaterte fagområder som er viktige i arbeidslivet. Fag som bedriftsøkonomi, organisasjon og ledelse, markedsorientert produktutvikling,  entreprenørskap og sosiale medier gjør at du blir ekstra attraktiv når du skal søke jobb, og det vil gi deg en bedre helhetlig forståelse av informasjonsforvaltning enn bare det IT-faglige.

Det er også noen valgbare emner i løpet av studiet som gir mulighet for å spisse seg innen ulike retninger.
 

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studieåret 2017/2018. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

For detaljert plan se studieplan for bachelor i informatikk med spesialisering i informasjonsbehandling.

1. år

Emnekode Emnenavn SP
IINI1001 IT-introduksjon 5
IINI1002 Webutvikling 1 5
IINI1003 Databaser 5
IINI1004 Programmering i Visual Basic 5
IINI1005 Teamarbeid 5
IINI1006 Økonomisk styring og regnskap 5
Emnekode Emnenavn SP
IINI1007 Drift av lokalnettverk 5
IINI1008 Datamaskinteknikk 5
IINI1009 Datakommunikasjon 5
IINI1010 Objektorientert programmering med systemarbeid 10
IINI1011 Bedriftsøkonomi 5

2. år

Emnekode Emnenavn SP
IINI2001 Webutvikling 2 5
IINI2004 Sosiale medier 5
IINI2005 Datastøttet samhandling 5
IINI2006 Organisasjon og ledelse 5
IINI2012 Informasjonsforvaltning 5
IINI2013 Økonomisk analyse med regneark 5
Emnekode Emnenavn SP
IINI2008 Operativsystemer 5
IINI2009 Informasjonssikkerhet og produktforvaltning 15
IINI2010 Entrepenørskap 5
Valgbart emne* 5

*Liste over valgbare emner finner du i studieplanen for bachelor i informatikk med spesialisering i informasjonsbehandling. 

3. år

Emnekode Emnenavn SP
IINI3001 IT, miljø og samfunn 5
IINI3007 Markedsorientert produktutvikling 5
IINI3012 Big data 5
IINI3013 Samhandlingsplattformer med Sharepoint 5
Valgbart emne*
Valgbart emne*

*Liste over valgbare emner finner du i studieplanen for bachelor i informatikk med spesialisering i informasjonsbehandling.

Emnekode Emnenavn SP
IINI3009 IT-strategi i organisasjoner 5
IINI3011 Bacheloroppgave i informasjonsbehandling 20
Valgbart emne*

*Liste over valgbare emner finner du i studieplanen for bachelor i informatikk med spesialisering i informasjonsbehandling.