Bachelorprogram 3-årig, Nettbasert

Informatikk, informasjonsbehandling

– Om informasjonsbehandling

Med en bachelor i informasjonsbehandling er du spesialist på å tilrettelegge, distribuere og vedlikeholde en organisasjons elektroniske informasjon. Du kan utvikle webbaserte løsninger som kommuniserer med databaser og andre datasystemer, og har inngående kunnskap om datasikkerhet i forbindelse med internett og intranett. I tillegg har du et godt innblikk i bedriftsøkonomi, organisasjon og administrasjon, markedsorientert produktutvikling og entreprenørskap.


Hva blir du?

En spesialist i informasjonsbehandling innehar ofte ansvarsområder som f.eks. webdesigner, internettansvarlig, informasjonsmedarbeider eller webredaktør i store og små virksomheter. Bedrifter har et stadig større behov for denne type kompetanse. Jobbmulighetene er derfor gode.

Etter å ha tatt Bachelor i Informatikk med spesialisering i Informasjonsbehandling kan du også studere videre til master.


Nettbasert studium og studiemiljø

Studiet er nettbasert via Internett. Du kan studere hjemmefra. Du bruker eget datautstyr og får undervisning og lærestoff over Internett.

Eksamen avholdes i mai og desember hver år. Eksamen kan tas enten hjemme (digital eksamen i stadig flere emner) eller i nærheten av der du bor på en godkjent eksamensskole: høgskoler, universiteter, folke-universitet, norske ambassader og konsulat (videregående skole godkjennes dersom det er veldig langt til de nevnte eller de ikke har mulighet til å arrangere eksamen for deg). Det kan tilkomme kostnader i forbindelse med avlegging av eksamen (et forhold mellom deg og stedet hvor du avlegger eksamen). Studiet for øvrig er gratis.

For nettstudenter er det ekstra viktig med god disiplin og gode studievaner. Vi prøver å tilby gode møteplasser, både synkrone og asynkrone. Kommunikasjon med lærer og mellom studenter skjer stort sett asynkront - uavhengig av tid og sted. I noen emner brukes webinarer, hvor studentene kan møtes synkront (frivillig). Dette skjer via Skype, og vi har gode erfaringer med å dra inn gjesteforelesere fra næringslivet.

Det er noe innslag av samarbeid mellom studenter der hvor det er faglig påkrevd, men vi har prøvd å minimere gruppearbeid fordi nettstudenter ofte trenger å studere asynkront.

Studiet har en klar struktur med vekt på forutsigbarhet og frister på innleveringer, samtidig som det er rom for fleksibilitet. IKT-verktøy brukes i studiet for å gi best mulig læringsutbytte.


Kvalitet

Vi er opptatt av at nettstudier skal være av minst like høy kvalitet som campusstudier, både med tanke på det faglige og det pedagogiske. Solid IKT-teknologi brukes kreativt for å gi god og effektiv læring.

I følge Studiebarometeret er studentene mer fornøyde enn gjennomsnittet med tanke på læringsutbytte, og studiet scorer 4 av 5 på totalvurderingen (som er over snittet).


Dette sier tidligere studenter

Her kan du lese om tidligere studenter som har uttalt seg om utdanningen og jobbmuligheter:
•    Vidar Sandbakk
•    Mikkel M. Brevik