Mikkel M.Brevik:
Etter å ha lurt lenge på hvilket studie jeg burde satse på, innså jeg at data bestandig har vært- og vil være en av mine største interesser.


Hvorfor valgte du studiet Informasjonsbehandling?
Når en av favoritthobbyene er å bygge sin egen PC fra bunnen av, når man er familiens egen datakonsulent og når man ser at fremtiden vil være stadig mer teknologipreget, så var informasjonsbehandling både et fornuftig og sikkert valg. Jeg hadde også snakket med noen som holdt på med fjernstudie i informasjonsbehandling på HiST som hadde mye positivt å si; "Det er god oppfølging underveis i studiene, man kan prioritere tiden og arbeidsfordelingen slik man ønsker og ikke minst er det både lærerikt og utfordrende".

Hvorfor akkurat Informasjonsbehandling?
Etter min mening er det en retning som lar deg lære litt om mange områder, som gjør at du vil oppdage mer nøyaktig hva du liker og syns er spennende å arbeide med videre.

Hva var positivt og hva var negativt ved det faglige innholdet på studiet?
Det er ikke til å stikke under en stol at det finnes utfordringer med et fjernstudie, da mange fag er basert på skriftlige leksjoner som oppdateres av fagansvarlig. Det krever naturligvis at fagansvarlig er genuint interessert i å følge med på utviklingen innen fagområdet. Enkelte fag kunne med fordel oppdateres da IT er noe som videreutvikler seg raskt sammenliknet mot andre fagområder, men det var tydelig at det ble arbeidet med å ta tak i de fagene som behøvde det. En del fag i studieretningen hadde også innhold som overlappet, men det kommer nok av at fagene også ble tilbudt enkeltvis slik at det var vanskelig å komme utenom. Det er mye positivt å si om det faglige innholdet. Spesielt syns jeg de tekniske og praktiske fagene var godt organisert med relevant pensum og pedagogisk lagt opp. Ettersom pensum ofte er utformet av fagansvarlige over flere år er det godt tilpasset i mengde og vanskelighetsgrad etter tilbakemeldinger fra studenter. Øvinger er ofte veldig "hands on" der det er mulig, fordi man får tilgang på nærmest all programvare man behøver gjennom studiet. Man lærer både gjennom skriftlige leksjoner, videoleksjoner, diskusjoner, dialog med faglærer og studentassistenter som retter ukentlige øvinger og ikke minst har man mulighet til selvlæring ved å hente utdypende informasjon på Internet; alt i sitt eget tempO.

Hva lærte du underveis på studiet?
Har du fått god kompetanse på spesielle områder? Det jeg verdsetter mest av kunnskapen jeg fikk gjennom studiet var å sette alle de ulike teknologiene i sammenheng, og forstå hvordan alt fungerer fra bunnen av og frem til sluttbruker. Jeg føler meg absolutt ikke spesialisert innen noe område etter endt studie, men bachelor-oppgaven lar en fokusere på det en syns er mest interessant. Jeg valgte å jobbe med å utvikle en hjemmeside fra bunnen. Det innebar å lage en database i bunnen, kode html, php, javascript og css, samt lage grafikk o.l. Underveis føler jeg likevel kanskje at jeg personlig har blitt flinkest til å loggføre og rapportere om arbeidet jeg utfører slik at andre forstår hva som er gjort og hvordan de evt. kan feilsøke og jobbe videre. Rapportskriving har vært en viktig del i flere fag gjennom studiet.

Hva gjør du i dag, og hvordan endte du opp der?
Samme uke som jeg leverte bacheloroppgaven fikk jeg jobb i Capgemini Norge, som konsulent i deres Business Intelligence Management-avdeling, med fokus på Microsoft Business Intelligence-produkter hvor jeg da arbeider med datavarehus. Jeg er nå leid ut til Storebrand hvor jeg jobber på prosjekt for å forbedre deres datavarehusløsninger, slik at de kan være flinkere enn sine konkurrenter til å behandle sine kunder raskt og riktig, finne ut hvor og når de kan få mersalg og lage gode analyser og rapporter basert på deres lagrede data om kunder, transaksjoner og andre ting. Det jeg lærte gjennom fag som omhandlet databaser har vært til stor nytte i arbeidet jeg driver med i dag. Det er en enorm etterspørsel innenfor business intelligence i markedet, og dersom man kan litt om databaser, programmering eller business intelligence så har jeg inntrykk av at IT-konsulentselskaper er villige til å gjøre nærmest hva som helst for å få tak i nettopp deg!

Har du noen tips eller gode erfaringer for å lykkes når du studerer som nettstudent?
Det er absolutt en fordel å være strukturert. Jeg sørget for å forsøke å få gjort èn øving pr. dag og leverte øvingene innen fristen som var satt opp selv om man i grunn kunne levere alle øvinger på slutten om man ønsket det. Vær litt på hugget med å finne prosjektgruppe (i de fag som krever prosjektarbeid). I prosjektgruppen jeg endte opp med var alle tidlig ute for å finne medlemmer, og vi samarbeidet på alle gruppeprosjekter; noe som ga en følelse av å ha en tilhørighet med klassen. Et annet tips kan være å lese gjennom fagbeskrivelser og opplegg med en gang det legges ut slik at du tidlig finner ut om det er noe som må forberedes, kjøpes inn eller om ulike fag har synergier på noe vis.

Vil du anbefale studiet for potensielle studenter?
Det å være nettstudent var perfekt for meg, og informatikk var også midt i blinken. Studiet lar seg godt kombinere med enhver livsstil, og vanskelighetsgraden kan du selv tilpasse til ditt eget kompetansenivå. Det vil likevel ikke passe absolutt alle, da det ikke er mer sosialt enn du gjør det selv og derfor krever det god selvdisiplin for å motivere seg til å stå på gjennom hele studieforløpet.