Datateknikk vs. Informatikk

Institutt for Datateknikk og Informasjonsvitenskap (IDI) tilbyr to forskjellige studieretninger innen IT, Informatikk og Datateknikk. Informatikk er et bachelor- og et påbyggende masterprogram, mens Datateknikk er et av NTNUs silvilingeniørprogrammer.

Begge programmene er organisert av IDI og du velger derfor i det samme fagtilbudet uavhengig av hvilket program du velger. Her forsøker vi å liste opp en del likheter og forskjeller for å gjøre det lettere å velge det studiet som passer for deg. Har du flere spørsmål svarer studentkontaktene med glede på disse.

 

 

Datateknikk *
- Femårig

Informatikk
- Bachelor

Informatikk
- Master

Opptakskrav

Matte R2 / 3MX, snitt 4
Fysikk F1 / 2FY bestått
Poenggrenser

Matte R1 / 2MX bestått
Poenggrenser

Bachelor i informatikk

Grad

Master i datateknikk (siv.ing)

Bachelor i realfag - studieretning informatikk

Master i informatikk

Fleksibilitet

To ikke-tekniske emner
Spesialisering

Ni valgfri emner hvorav tre må være informatikk-relatert

Spesialisering

* Direkte opptak til toårig master

Om Datateknikk Et tradisjonelt sivilingeniørstudie legger vekt på forståelse av fagfeltet. De første årene gir en bred innføring i datateknikk, samt nødvendig grunnlag i matematikk og andre viktige støttefag. Senere spesialiserer du deg innen felter som spenner så vidt som fra overordnet systemdesign og -utvikling til avanserte algoritmer og hardware. På grunn av denne fremgangsmåten er ikke studiet delt opp i bachelor- og mastermoduler, men du tar en helhetlig femårig mastergrad.

Om Informatikk På bachelormodulen til informatikk legger du i større grad opp et individuelt studieløp. Du velger fag ut fra interesser og det er mulig å kombinere en bachelor i informatikk med helt andre fagfelter som kan gi deg en unik tverrfaglig kompetanse. Mastermodulen til informatikk inneholder en spesialisering som er tilnærmet lik spesialiseringen til de som studerer datateknikk.