Intensivsykepleie

Videreutdanning, Gjøvik

Intensivsykepleie

Bilde Intensivsykepleie

Opptak 2019

Opptak 2019

Informasjonen på denne nettsiden er gyldig kun for studenter som er tatt opp i 2018 eller tidligere. Hvis du skal søke om opptak i 2019, finner du informasjon på vår nye nettside for videreutdanning i intensivsykepleie. Fra 2019 kan du også ta en master i klinisk sykepleie som inkluderer videreutdanningen i intensivsykepleie.

Om Intensivsykepleie

Om intensivsykepleie

Å jobbe som intensivsykepleier er variert, interessant, lærerikt og meningsfylt! Intensivavdelinger som arbeidsplass er spennende, utfordrende, utviklende og krevende. Intensivsykepleieren jobber med overvåkning, behandling, observasjon og pleie av den nyopererte og den kritisk syke pasienten og jobber i tett felleskap med andre faggrupper i et høyteknologisk miljø. Alt dette for å gjøre sykehusoppholdet og det videre livet så bra som mulig for den akutt kritisk syke pasienten og dens familie. Har du lyst til å utvikle kompetanse til å delta i et slikt felleskap?


Opptakskrav

Offentlig godkjenning som sykepleier og minst 2 år relevant yrkespraksis etter godkjenning.


Karrieremuligheter

Videreutdanning i intensivsykepleie utdanner velkvalifiserte yrkesutøvere i tråd med samfunnets behov. Det er stort behov for spesialsykepleiere i helsesektoren.


Studiets oppbygging

NTNU i Gjøvik har et av ­Nordens beste simulerings­sentre. Vi tilbyr oppdatert under­visning av høy kvalitet og gode praksis­plasser.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere.


Videre studier

Studiet kan inngå som del av en Master i klinisk sykepleie, med spesialisering intensivsykepleie.

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnivå: Videreutdanning
Studieprogramkode: INTEN
Studiepoeng: 90
Undervisningsform: Heltid

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for helsevitenskap i Gjøvik

Sted: Gjøvik
Søknadsfrist: Studiet har ikke opptak nå. Informasjon om neste opptak kommer.

Informasjonen gjelder for inneværende studieår