Masterprogram 2-årig, TRONDHEIM

Aktivitet og bevegelse

– Videre utdanning

Er du interessert i å utforske sammenhengen mellom aktivitet og bevegelse og ønsker å få en mer vitenskapelig innfallsvinkel i jobben din er dette et spennende studium for deg. Med en master i aktivitet og bevegelse (karakter B eller bedre) er du kvalifisert for å kunne søke opptak på et ph.d.-program.   

Doktorgradsutdanning (ph.d.)

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.)

En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.

En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

Undersøkelser viser at personer med doktorgrad har svært høy grad av sysselsetting. Akademia blir ofte ansett som den vanligste karriereveien for personer med doktorgrad, men en stor andel av våre doktorer går videre til ledende jobber innen privat næringsliv.