MASTERPROGRAM 2-ÅRIG, Trondheim

Aktivitet og bevegelse

– Utenlandsopphold

Det legges til rette for at studentene kan ta deler av utdanningen hos en utenlandsk samarbeidspartner (studentutveksling). Dette gjelder for valgfritt emne, totalt 15 sp, metodefordypning med minimum 7.5 sp og masteroppgave tilsvarende 45 sp. For utenlandsopphold i arbeid med masteroppgaven gjelder at hovedveileder skal være ansatt ved Master i aktivitet og bevegelse ved NTNU.

Hvorfor studere i utlandet?

Du blir kjent med et nytt land og får innsyn i dette landets språk og kultur. Du får nye perspektiver, anledning til å studere emner eller spesialisere deg på områder som kanskje ikke finnes i Norge eller hvor andre universiteter har større kompetanse. Samtidig viser du at du er selvstendig, tar initiativ og er åpen for nye impulser, noe som ikke er dumt å ha på CV-en.

Bilder fra NTNU-studenter som har vært på utveksling.


Til hvilket land, og til hvilken institusjon?

Her er mulighetene mange. NTNU har avtaler med over 500 universiteter i mer enn 100 land og i alle verdensdeler. Før du bestemmer deg bør du tenke over hvilket undervisningsspråk du ønsker i utlandet, og om det er noen bestemte land eller områder i verden du ønsker å dra til.

Ta kontakt med studieveileder for å få mer informasjon om hvilke muligheter du har.


Erfaring fra andre studenter

Det er nyttig å høre litt om hva andre utvekslingsstudenter har erfart på sine reiser. 


Veiledning og hjelp

Studieveileder på institutt eller fakultetet du tilhører kan gi deg råd om forhåndsgodkjenning og emnevalg, og om tidligere godkjente utvekslingsopphold for din utdanning.

Informasjon om den praktiske delen av planleggingen som søknadsprosedyrer, frister og stipend, kan du lese mer om på Innsida


Finansiering

Lånekassen tilbyr lån, stipend og reisestøtte. I tillegg finnes det mange andre finansieringsmuligheter. Utvekslingsoppholdet blir en del av graden du tar ved NTNU og du trenger ikke forlenge studietiden.

Hvis du studerer i et land der undervisningen foregår på et annet språk enn engelsk, kan du få støtte til språkkurs fra Lånekassen.


 

Hvordan går du frem?

Det at du får forhåndsgodkjent en plan om delstudier ved et visst lærested i utlandet er ingen garanti for at du får reise dit. Det er det utenlandske lærestedet som bestemmer om en student kan aksepteres eller ikke.