Masterprogram 2-årig, Trondheim

Master i aktivitet og bevegelse

Studiestart 2018

Studiestart er mandag 3. september. Det vil da være et orienteringsmøte for master i aktivitet og bevegelse. Dette foregår i rom BU201 på Campus Tunga.

Du er også velkommen til å delta på et felles velkomstmøte og en enkel lunsj for alle nye masterstudenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap mandag 20. august klokken 1200.

Mer informasjon finner du på vår nettside om studiestart.


Om aktivitet og bevegelse

Master i aktivitet og bevegelse passer for deg som jobber med menneskers helse og livskvalitet eller for deg som sikter mot en doktorgrad. 

Ved at studiet vektlegger både dybde og breddekunnskap gis du kompetanse for å kunne støtte helsesektorens utvikling og du får den kompetanse som er aktuell i folkehelsearbeidet.


Opptak

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via NTNU søknadsweb.


Studiets oppbygging

Studiet er i utgangspunktet et toårig heltidsstudium, men det vil være mulig å ta studiet på deltid (over fire år). Det inngås da nærmere avtale om progresjon.

Studiet er samlingsbasert med fire til fem samlingsuker per semester. Tilrettelagt arbeid individuelt og i gruppe arbeides med under veiledning mellom samlingene. 


Studieveiledning

Våre studieveiledere kan kontaktes på: studier@inb.ntnu.no

Sun, 17 Jun 2018 14:30:35 +0200
Fakta

Gradsnavn: Master i aktivitet og bevegelse
Studieprogramkode: HSMAB
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid

Fakultet: Medisin og helsevitenskap
Institutt: Nevromedisin og bevegelsesvitenskap


Sted: Trondheim, Tunga
Søknadsfrist: 15. april

Bidra til kunnskap for en bedre verden

Uansett hvilken vei du velger, kan du være med på å løse store utfordringer i verden. NTNU prioriterer innsats og ressurser som kan hjelpe til med å realisere FNs 17 ambisiøse bærekraftsmål.