Masterprogram 2-årig, Trondheim

Master i aktivitet og bevegelse

 

Om aktivitet og bevegelse

Master i aktivitet og bevegelse passer for deg som jobber med menneskers helse og livskvalitet eller for deg som sikter mot en doktorgrad. 

Ved at studiet vektlegger både dybde og breddekunnskap gis du kompetanse for å kunne støtte helsesektorens utvikling og du får den kompetanse som er aktuell i folkehelsearbeidet.


Opptak

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via NTNU søknadsweb.


Studiets oppbygging

Studiet er i utgangspunktet et toårig heltidsstudium, men det vil være mulig å ta studiet på deltid (over fire år). Det inngås da nærmere avtale om progresjon.

Studiet er samlingsbasert med fire til fem samlingsuker per semester. Tilrettelagt arbeid individuelt og i gruppe arbeides med under veiledning mellom samlingene. 


Studieveiledning

Våre studieveiledere kan kontaktes på: studier@inb.ntnu.no

Tue, 31 Oct 2017 14:09:13 +0100
Fakta

Gradsnavn: Master i aktivitet og bevegelse
Studieprogramkode: HSMAB
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid

Fakultet: Medisin og helsevitenskap
Institutt: Nevromedisin og bevegelsesvitenskap


Sted: Trondheim, Tunga
Søknadsfrist: 15. april

Bidra til kunnskap for en bedre verden

Uansett hvilke vei du velger kan du være med på å løse store utfordringer i verden. NTNU prioriterer innsats og ressurser som kan hjelpe til med å realisere FNs 17 ambisiøse bærekraftsmål.