Master i aktivitet og bevegelse

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Master i aktivitet og bevegelse

 

Master i aktivitet og bevegelse legges ned, og erstattes fra 2019 av en ny internasjonal master: Master of Science (MSc) in Physical Activity and Health. Det nye masterprogrammet vil ha tre separate studieretninger:

  • Exercise Physiology 
  • Movement Science
  • Occupational Science

Det er nå mulig å søke om opptak på det nye studieprogrammet

Les mer om MSc in Physical Activity and Health

Aktivitet og bevegelse


Om aktivitet og bevegelse

Master i aktivitet og bevegelse passer for deg som jobber med menneskers helse og livskvalitet eller for deg som sikter mot en doktorgrad. 

Ved at studiet vektlegger både dybde og breddekunnskap gis du kompetanse for å kunne støtte helsesektorens utvikling og du får den kompetanse som er aktuell i folkehelsearbeidet.


Opptak

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via NTNU søknadsweb.


Studiets oppbygging

Studiet er i utgangspunktet et toårig heltidsstudium, men det vil være mulig å ta studiet på deltid (over fire år). Det inngås da nærmere avtale om progresjon.

Studiet er samlingsbasert med fire til fem samlingsuker per semester. Tilrettelagt arbeid individuelt og i gruppe arbeides med under veiledning mellom samlingene. 


Studieveiledning

Våre studieveiledere kan kontaktes på: studier@inb.ntnu.no

12 des 2018

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i aktivitet og bevegelse
Studieprogramkode: HSMAB
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid

Fakultet: Medisin og helsevitenskap
Institutt: Nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Sted: Trondheim, Tunga

Master i aktivitet og bevegelse vil ikke ta opp nye studenter. Vi vil fra 2019 tilby en ny internasjonal master i Physical Activity and Health.

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona