BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM

Vernepleie

– Videre studier

Det er mange muligheter for å ta videre studier etter fullført bachelor.

Det er spesielt aktuelt for vernepleiere å ta videreutdanning/master innen

  • psykisk helsearbeid
  • sosialt arbeid
  • barnevern og kognitiv terapi

Dette er tilbud som allerede finnes ved NTNU.


Masterstudier på NTNU

Andre masterprogram på NTNU kan også være aktuelle for deg.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare emner du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse.