Vernepleie

BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM

Vernepleie

– Videre studier


Med en bachelor i vernepleie er du kvalifisert til å søke om opptak til en rekke masterprogram og videreutdanninger ved NTNU. 

Under ser du hvilke masterprogram og videreutdanninger ved NTNU som er åpne for søkere med bachelor i vernepleie. Vi tar forbehold om at det kan bli endringer i studietilbudene i årene fremover.

Masterprogram

Andre masterprogram ved NTNU kan også være aktuelle for deg. Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene.

Videreutdanninger

NTNU tilbyr også andre videreutdanninger som kan være aktuelle for vernepleiere.

Forskerutdanning

Forskerutdanning

Synes du forskning høres spennende ut?

Etter at du har fullført bachelorgraden kan du søke deg inn på et masterprogram og senere på en doktorgradsutdanning (ph.d.). En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.