Vernepleie

BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM

Vernepleie

– Utenlandsopphold

Hvorfor studere i utlandet?

Vi oppfordrer deg som student til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.

Et utvekslingsopphold er givende på mange måter. Du får mulighet til å bli kjent med et annet land og får innsyn i dette landets språk og kultur. Du får nye perspektiver og kanskje mulighet til å studere emner eller spesialisere deg på områder som kanskje ikke finnes ved NTNU. Samtidig viser du at du er selvstendig og tør å gjøre noe nytt, noe som ikke er dumt å ha på CV-en.

Arbeidsmarkedet blir stadig mer internasjonalt og mange arbeidsgivere verdsetter søkere med internasjonal erfaring.  

Det er viktig at du starter planleggingen i god tid, senest i høstsemesteret året før du ønsker å reise.


Hvor kan du reise?

For tiden har vernepleierutdanningen samarbeidsavtaler om utveksling i praksis i Nepal og i Romania. Vi jobber med å få på plass samarbeidsavtaler med flere land. 

I Nepal samarbeider vi med ulike dagsentra i Kathmandu om praksisstudier, og med Dhulikhel Hospital-Kathmandu University Hospital. Mange vernepleierstudenter har gjennomført sin praksisperiode her de seinere år. Vi samarbeider med en lokal person som kjenner sentrene i Kathmandu godt.

I tillegg til praksis på dagsentrene, utvikler vi nå også et opplegg i samarbeid med Dhulikhel Hospital. Her legges det til rette for at studenter i løpet av praksisperioden er 1 – 2 uker på en såkalt «outreach». Dette er små klinikker som sykehuset har etablert på landsbygda, og hvor helsepersonell er til stede i perioder. Hoveddelen av praksisperioden er likevel ved forskjellige dagsenter i Kathmandu, og hvor vi har en samarbeidsavtale som sikrer tilrettelegging, veiledning og kontakt under oppholdet.

I Romania samarbeider vi med Department of Sociology and Social Work ved universitetet Alexandru Ioan Cuza. Her har vi en samarbeidsavtale hvor vi som regel kan tildele studenter et stipend under utvekslingen.

Her kan du ta praksisperioden din ved noen utvalgte institusjoner i Iasi. Vi samarbeider her både med praksisplass og med universitetet for å legge til rette for en god praksisperiode. Vi mottar også nesten årlig studenter fra dette universitetet som tar praksisstudier her i Trondheim.

Hvis du har spørsmål om utveksling andre steder, ta kontakt med din studieveileder.


Når kan/bør du reise?

Studieløpet er tilrettelagt for at studenter på bachelor i vernepleie kan dra på utvekslingsopphold i praksis i 6. semester i studieåret 2018/2019. Studieplanen er under endring, og utvekslingssemesteret kan komme til å endres for seinere studieår.


Veiledning og hjelp

Internasjonal seksjon gir veiledning til studenter som ønsker å ta en del av utdanningen i utlandet. De hjelper deg med den praktiske delen av planleggingen av et utenlandsopphold, for eksempel søknadsprosedyrer, frister og stipend. De arrangerer også regionspesifikke informasjonsmøter hvor du kan få informasjon om forskjellige land.

For oppskrift på hvordan du går frem når du skal på utveksling, se Internasjonal seksjons informasjonsside. Husk at det finnes egne søknadsfrister for utenlandsstudier.

Studieveileder på institutt eller fakultetet du tilhører kan gi deg råd om forhåndsgodkjenning og emnevalg, og om tidligere godkjente utvekslingsopphold. Utdanningen tilbyr også informasjonsmøter om utvekslingsmulighetene for studenter og med mer informasjon om oppleggene i henholdsvis Romania og Nepal.


Finansiering

Lånekassen tilbyr lån, stipend og reisestøtte. I tillegg finnes det mange andre finansieringsmuligheter. Utvekslingsoppholdet blir en del av graden du tar ved NTNU og du trenger ikke forlenge studietiden.

Hvis du studerer i et land der undervisningen foregår på et annet språk enn engelsk, kan du få støtte til språkkurs fra Lånekassen.