BaACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM

Vernepleie

– Utenlandsopphold

Studieopphold i utlandet er nyttig og stimulerende. Studenter har anledning til å søke om praksis til de land vi har samarbeidsavtaler med i tredje studieår.

For tiden har vernepleierutdanningen samarbeidsavtaler om utveksling av studenter i Danmark, Sverige, USA, Romania og Nepal.


Tyngden av samarbeid om studentutveksling ved program for vernepleierutdanning er knyttet til følgende land/utdanningsinstitusjoner:

Romania:
Samarbeid med Universitet i Iasi i nord-østlige Romania. Universitetet legger til rette for praksis for vernepleierstudenter ved ulike praksissteder i Iasi by og omegn

Nepal:
Vernepleierutdanninga har nå i noen år samarbeidet med Norsk forbund for utviklingshemmede sitt utenlandsprosjekt i Nepal, hvor det arbeides med etablering av foreldrenettverk til utviklingshemmede. Studentgrupper fra 3.året ved vernepleierutdanninga har delvis vært engasjert i dette, dels hatt praksis ved to dagsentre/skoler for utviklingshemmede i Katmandu. Fra i år samarbeides også med FO, som er i ferd med å starte et prosjekt i Nepal, som har arbeid for utviklingshemmede som formål.

Norden:
Vernepleierutdanningen er del av et Nordplusnettverk, som innebærer samarbeid med utdanningsinstitusjoner i de nordiske land. Særlig er det etablert et nært samarbeid om praksisplasser/studentutveksling med Gedved pedagogiske seminarium på Jylland, for både 2. og 3.- årsstudenter herfra.

Augsburg College, Minneapolis, USA: 
Vernepleierutdanningen har ved flere anledninger hatt studenter ved Augsburg i hele semestre. Særlig gjelder dette en kombinasjon av praksis og teorikurs for tredjeårsstudenter i 5. semester. Augsburg College kan gi stipend til sine internasjonale studenter.


Samarbeidsprosjekt

Sammenligning og samarbeid innen utdanning og praksis i helse- og velferdsfeltet

Vernepleierutdanninga ved NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap har nylig gjennomført et samarbeidsprosjekt med  Institutt for sosiologi og sosialt arbeid ved Alexandru Ioan Cuza University of Iasi (UAIC), Fakultet for filosofi og sosial politikk.

Målet forprosjektet har vær videreutvikling av studentutveksling og faglig samarbeid for ansatte. Prosjektet har navnet: “Sammenligning og samarbeid innen utdanning og praksis i helse- og velferdsfeltet» (CompEd-project)  og har vært finansiert med EØS-midler. Mer informasjon om samarbeidsprosjektet.


 

Hvorfor studere i utlandet?

Du blir kjent med et nytt land og får innsyn i dette landets språk og kultur. Du får nye perspektiver, anledning til å studere emner eller spesialisere deg på områder som kanskje ikke finnes i Norge eller hvor andre universiteter har større kompetanse. Samtidig viser du at du er selvstendig, tar initiativ og er åpen for nye impulser, noe som ikke er dumt å ha på CV-en.

Bilder fra NTNU-studenter som har vært på utveksling.


Til hvilket land, og til hvilken institusjon?

Her er mulighetene mange. NTNU har avtaler med over 500 universiteter i mer enn 100 land og i alle verdensdeler. Før du bestemmer deg bør du tenke over hvilket undervisningsspråk du ønsker i utlandet, og om det er noen bestemte land eller områder i verden du ønsker å dra til.

Ta kontakt med studieveileder for å få mer informasjon om hvilke muligheter du har.


Erfaring fra andre studenter

Det er nyttig å høre litt om hva andre utvekslingsstudenter har erfart på sine reiser. 


Veiledning og hjelp

Studieveileder på institutt eller fakultetet du tilhører kan gi deg råd om forhåndsgodkjenning og emnevalg, og om tidligere godkjente utvekslingsopphold for din utdanning.

Informasjon om den praktiske delen av planleggingen som søknadsprosedyrer, frister og stipend, kan du lese mer om på Innsida


Finansiering

Lånekassen tilbyr lån, stipend og reisestøtte. I tillegg finnes det mange andre finansieringsmuligheter. Utvekslingsoppholdet blir en del av graden du tar ved NTNU og du trenger ikke forlenge studietiden.

Hvis du studerer i et land der undervisningen foregår på et annet språk enn engelsk, kan du få støtte til språkkurs fra Lånekassen.