Vernepleie

BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM

Vernepleie

– Utenlandsopphold

Hvorfor studere i utlandet?

Vi oppfordrer deg som student til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.

Et utvekslingsopphold er givende på mange måter. Du får mulighet til å bli kjent med et annet land, og får innsyn i dette landets språk og kultur. Du får nye perspektiver og kanskje mulighet til å studere emner eller spesialisere deg på områder som ikke finnes ved NTNU. Samtidig viser du at du er selvstendig og tør å gjøre noe nytt, noe som ikke er dumt å ha på CV-en.

Arbeidsmarkedet blir stadig mer internasjonalt og mange arbeidsgivere verdsetter søkere med internasjonal erfaring.

Det er viktig at du starter planleggingen i god tid, og senest i høstsemesteret året før du ønsker å reise.


Hvor kan du reise?

Bachelor i vernepleie har samarbeidsavtaler med Dhulikhel Hospital-Katmandu University Hospital i Nepal og Department of Sociology and Social Work ved universitetet Alexandra Ioan Cuza i Romania for praksisutveksling.

I tillegg har studieprogrammet avtale med Augsburg University i Minneapolis, USA. Det er lagt til rett for at studentene kan reise ut og ta teoriemner og praksisstudier ved dette universitetet. 

Vi jobber kontinuerlig med avtaler om praksisstudier i skandinaviske land og land utenfor Skandinavia for å kunne tilby flere muligheter for internasjonal utveksling.


Når kan du reise?

Studieløpet er tilrettelagt for at studenter på bachelor i vernepleie kan ta teoriemner og praksisemner ved Augsburg University i fjerde semester, og dra på utvekslingsopphold i praksis i sjette semester.


Veiledning og hjelp

Internasjonal seksjon gir veiledning til studenter som ønsker å ta en del av utdanningen i utlandet. De hjelper deg med den praktiske delen av planleggingen av et utenlandsopphold, for eksempel søknadsprosedyrer, frister og stipend. De arrangerer også regionspesifikke informasjonsmøter hvor du kan få informasjon om forskjellige land.

For oppskrift på hvordan du går frem når du skal på utveksling, se Internasjonal seksjons informasjonsside. Husk at det finnes egne søknadsfrister for utenlandsstudier.

Studieveileder på institutt eller fakultetet du tilhører kan gi deg råd om forhåndsgodkjenning og emnevalg, og om tidligere godkjente utvekslingsopphold. Utdanningen tilbyr også informasjonsmøter om utvekslingsmulighetene for studenter og med mer informasjon om oppleggene i henholdsvis Romania og Nepal.


Finansiering

Lånekassen tilbyr lån, stipend og reisestøtte. I tillegg finnes det mange andre finansieringsmuligheter. Utvekslingsoppholdet blir en del av graden du tar ved NTNU og du trenger ikke forlenge studietiden.

Hvis du studerer i et land der undervisningen foregår på et annet språk enn engelsk, kan du få støtte til språkkurs fra Lånekassen.