BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM

Vernepleie

– Studieveiledning

Har du spørsmål om vernepleiestudiet, kontakt studieveiledere ved Institutt for psykisk helse

Epost: studier@iph.ntnu.no

Besøksadresse: Tungasletta 2, A-301/A302

Åpningstid: mandag - fredag kl 08:00-14:30


Tilrettelegging av studiesituasjonen

Som student med behov for ekstra tilrettelegging kan du få individuell tilpassing. Dette er for eksempel personlig studentassistent, tilrettelagt lesesalsplass og skrivehjelp.

Hvordan du kan få hjelp, og hva vi kan hjelpe deg med - Tilrettelegging for studenter


Andre tilbud om veiledning ved NTNU

Mon, 16 Jul 2018 13:56:33 +0200

Spørsmål om studiet?