Vernepleie

BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM

Vernepleie

– Studiets oppbygning

Under studiet vil det bli benyttet flere forskjellige læringsformer. Du får også ta del i ulike aktiviteter som er praktisk orientert, som seminarer, caseundervisning, ferdighetstrening, gruppearbeid og forelesninger.

Studiet består av:

  • helsefaglige emner
  • miljøarbeid og habiliterings- og rehabiliteringsarbeid
  • samfunnsvitenskapelige og juridiske emner
  • psykologiske og pedagogiske emner

Vernepleierstudiet har progresjonskrav. Det vil si at emner i andre og tredje studieår har forkunnskapskrav. Dette er nærmere beskrevet under hvert enkelt emne.


Praksis

Praksis er en integrert del av vernepleierstudiet og reguleres av Rammeplan for vernepleierutdanning (2004), som fastsetter at praksis og ferdighetstrening skal utgjøre 60 studiepoeng, hvorav 48 studiepoeng skal være praksis med direkte brukerkontakt.

Mer informasjon om praksis


Kontakt med arbeidslivet

Praksis er en viktig del av studiet, og gjennom praksisstudiene får du oppleve kontakt med brukerne på aktuelle arbeidssteder for vernepleiere. Det er praksisperioder i alle 3 studieårene, og praksisen er nært knyttet opp mot alle hovedemnene.

Vernepleierutdanningen har de fleste av praksisplassene i sørlige deler av Trøndelag fylke. Når dagpendling ikke er mulig, kan det medføre at enkelte studenter må bo i praksiskommunen under praksisstudiene.

05 feb 2019

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan