BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM

Vernepleie

– Studiemiljø

Vernepleierutdanningen finner du på campus Tunga, adresse Tungasletta 2.

Studentene har sitt eget Studentutvalg (SU) som tar vare på studentenes interesser.
SU bidrar også til et bra fellesskap og miljø på campus Tunga.

SiT (Studentsamskipnaden i Trondheim) har også mange ulike tilbud til deg som er student i Trondheim.

For eksempel hybler, billig trening, kurs, helsestasjon og kantiner på campus.