BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM

Om vernepleie

– Om vernepleie

Vernepleierutdanningen skal utdanne kompetente og reflekterte yrkesutøvere, som er aktører i samspill med tjenestemottaker, og som kan støtte tjenestemottakerens egen innsats for å nå egne mål. Derfor er selvbestemmelse og brukermedvirkning sentrale tema i studieforløpet.

Vernepleiere arbeider i ulike deler av velferdstjenestene i den kommunale pleieomsorgs- og rehabiliteringstjenesten, og i skole- og undervisningssektoren. Flere og flere vernepleiere er ansatt innenfor spesialisthelsetjenesten, og da særlig i psykisk helsevern og rehabiliteringstjenester. Vernepleieren er autorisert helsepersonell etter lov om helsepersonell § 3, jfr. 48.2