Om vernepleie

BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM

Om vernepleie

– Om vernepleie

Vernepleier

Hva gjør en vernepleier?

Som vernepleier bidrar du til å fremme selvbestemmelse, deltakelse, mestring, helse og livskvalitet hos personer med fysiske, psykiske eller sosiale funksjonsnedsettelser.

Du vil være særlig kvalifisert til å bistå personer med funksjonsnedsettelser gjennom tilrettelegging av miljøet for å fremme deltakelse og livskvalitet. Du vil også få kompetanse til å gi helsehjelp og jobbe med helsefremming. Sammen med andre yrkesgrupper kan du bidra til å fremme mulighetene for at personer med funksjonsnedsettelser kan leve gode liv.

Vernepleieren er autorisert helsepersonell etter lov om helsepersonell § 3, jfr. 48.2.

Om vernepleierstudiet

Gjennom studiet vil du utvikle særlig kompetanse om sammensatte behov og utviklingshemming, funksjonsnedsettelser og samfunnsmessige forhold som skaper funksjonshemming. Du vil også utvikle gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter.

Bachelor i vernepleie ved NTNU består av teoretiske emner knyttet til helsefag, psykologi og pedagogikk, miljøterapi, juss og praktiske ferdigheter.

Det er fire praksisperioder, fordelt over tre år. I praksisperiodene får du arbeide på ulike institusjoner der du møter tjenestemottakere med ulike funksjonsnedsettelser. Det er også mulig å gjennomføre praksis i utlandet.

Bachelor i vernepleie vektlegger ulike studentaktive, pedagogiske læringsformer. Eksempler på dette kan være forelesning, gruppearbeid, veiledning, simulering, ferdighetstrening, seminar, og prosjektarbeid.

I vernepleierutdanningen vektlegges innovasjon og bruk av velferdsteknologi i vernepleiefaglig arbeid.

Gjennom studiet vil du også utvikles som menneske slik at du blir godt rustet til å arbeide med mennesker på en god, etisk og reflektert måte. Utdanningen er vitenskapelig forankret og studentene involveres i ansattes forskningsprosjekter.

Bachelor i vernepleie er et fulltidsstudium der du bør beregne ca 40 timers innsats pr uke.