Om vernepleie

BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM

Om vernepleie

– Om vernepleie

Vernepleier

Hva gjør en vernepleier?

Som vernepleier veileder og tilrettelegger du for mennesker med fysiske, psykiske eller sosiale funksjonesnedsettelser. Ved å hjelpe mennesker med deres sosiale utfordringer og helseutfordringer gjennom miljøarbeid, habiliterings. og rehabiliteringsarbeid vil du øke menneskers livskvalitet.

Hvor kan jeg jobbe som vernepleier?

Vernepleiere arbeider hovedsaklig innenfor helse- og sosialsektoren, f.eks kommunale hjemmetjenester, dagtilbud eller i spesialhelsetjenesten. Du blir også kvalifisert til å jobbe innen rusomsorg, psykisk helsearbeid, eldreomsorg, i skole og barnehage eller i NAV. Noen jobber også i privat sektor.