Fysioterapi

BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM

Fysioterapi

– Studiets oppbygning

Foto: Ole Ekker

Fysioterapi

Første studieår skal gi studentene en forståelse for de grunnleggende elementer i fysioterapifaget - menneske, bevegelse og funksjon. Studentene skal få kunnskaper om menneskekroppens biologiske struktur og funksjon, og om bevegelsens ulike aspekter. 

I andre studieår skal studentene lære å undersøke, vurdere og gi fysioterapifaglige tiltak til mennesker med ulike funksjonsforstyrrelser i samsvar med faglig forsvarlig praksis. 

I tredje studieår legges det vekt på å se yrkesutøvelsen i et samfunnsperspektiv, og det fokuseres på refleksjon og fagfordypning. Studentene skal vise forståelse for fysioterapeuters roller på ulike arenaer og i samspill med ulike aktører. Studentene vil få en fordypning innen helsefremmende og forebyggende arbeid med fokus på det fysiske miljøet, med sikte på at det fremmer mestring og variasjon i bevegelser og aktiviteter.

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan