BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM

Fysioterapi

– Studiemiljø

Studiemiljø

Studentutvalget jobber for deg

Studentene på AHS har sitt eget Studentutvalg (SU) som tar vare på studentenes interesser. SU bidrar også til et bra fellesskap og miljø på campus Tunga.