BACHELORPROGRAM 3ÅRIG, TRONDHEIM

Fysioterapi

– Videre studier

Etter å ha fullført studiet bachelor i fysioterapi er du kvalifisert til å søke på flere masterutdanninger og en rekke videreutdanninger. På NTNU kan du for eksempel søke på


Masterstudier på NTNU

Andre masterprogram på NTNU kan også være aktuelle for deg.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare emner du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse.