BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM

Ergoterapi

– Utenlandsopphold

Som ergoterapeutstudent hos oss har du mulighet til å ta deler av studiet i utlandet fra og med vårsemesteret i andre studieår, f.eks. i Norden, Nederland, Portugal eller Skottland.

Praksisstudier i 3. studieår og andre deler av studiet kan tas ved høgskoler og universitet i andre land og verdensdeler. Studiepoeng som er tatt i forbindelse med studentmobilitet godkjennes av studieleder og innpasses i Bachelorgraden. For å kunne ta deler av utdanningen i må studenten ha oppnådd bestått karakter i forutgående emner.

Program for ergoterapeututdanning har utvekslingsavtaler med Nordplus, Erasmus, samt noen intensjonsavtaler med enkelte universitet som muliggjør studentmobilitet. I tillegg er det mulig å ta deler av studiet i utlandet utenom avtaler (free moover). Dette gjøres i samarbeid med Program for ergoterapeututdanning.

Ta kontakt med Program for ergoterapiutdanningen for å få mer informasjon om hva som er mulig for deg.

Hvorfor studere i utlandet?

Du blir kjent med et nytt land og får innsyn i dette landets språk og kultur. Du får nye perspektiver, anledning til å studere emner eller spesialisere deg på områder som kanskje ikke finnes i Norge eller hvor andre universiteter har større kompetanse. Samtidig viser du at du er selvstendig, tar initiativ og er åpen for nye impulser, noe som ikke er dumt å ha på CV-en.

Bilder fra NTNU-studenter som har vært på utveksling.


Til hvilket land, og til hvilken institusjon?

Her er mulighetene mange. NTNU har avtaler med over 500 universiteter i mer enn 100 land og i alle verdensdeler. Før du bestemmer deg bør du tenke over hvilket undervisningsspråk du ønsker i utlandet, og om det er noen bestemte land eller områder i verden du ønsker å dra til.

Ta kontakt med studieveileder for å få mer informasjon om hvilke muligheter du har.


Erfaring fra andre studenter

Det er nyttig å høre litt om hva andre utvekslingsstudenter har erfart på sine reiser. 


Veiledning og hjelp

Studieveileder på institutt eller fakultetet du tilhører kan gi deg råd om forhåndsgodkjenning og emnevalg, og om tidligere godkjente utvekslingsopphold for din utdanning.

Informasjon om den praktiske delen av planleggingen som søknadsprosedyrer, frister og stipend, kan du lese mer om på Innsida


Finansiering

Lånekassen tilbyr lån, stipend og reisestøtte. I tillegg finnes det mange andre finansieringsmuligheter. Utvekslingsoppholdet blir en del av graden du tar ved NTNU og du trenger ikke forlenge studietiden.

Hvis du studerer i et land der undervisningen foregår på et annet språk enn engelsk, kan du få støtte til språkkurs fra Lånekassen.