Ergoterapi

BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM

Ergoterapi

– Studiets oppbygging

Ergoterapi

1. studieår

I det første studieåret blir studentene kjent med grunnleggende teori og kunnskap innen ergoterapifaget. Det er lagt opp til at studentene skal lære dette gjennom forelesninger, gruppearbeid og ferdighetsundervisning. I første semester deltar studentene også i aktivitetsgrupper ute i kommunen og får sin første praktiske erfaring. Det er lagt opp til at man skal lære ulike teorier, analyser og kartleggingsredskaper. Rett etter juleferien er det lagt opp til en uke med observasjonspraksis.

2. studieår

Andre studieår starter med temaet mental helse som så går over i en praksisperiode som avsluttes før jul. I andre semester er fokuset på rehabilitering knyttet til nevrologiske tema. I likhet med første studieår er det lagt opp til at studentene skal lære gjennom deltakelse på forelesninger, ferdighetsundervisning og gruppearbeid. Studieåret avsluttes så med en ny praksisperiode på seks uker før det er sommerferie.

3. studieår

I det tredje og siste studieåret vektlegges allmennhelse, folkehelse og arbeidshelse i høstsemesteret. Parallelt med dette løper emnet i prosjektledelse. Etter jul er det fokus på tverrfaglig samarbeid, praksis (ti uker) og bacheloroppgaven.

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan

Studieplan og studiehåndbok

Studieplan og studiehåndbok

For mer informasjon om emnene det undervises i, se studieplan, eller studiehåndbok ved NTNU.