BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM

Ergoterapi

– Studiemiljø

Program for ergoterapeututdanningen holder til på campus Tunga, adresse Tungaveien 2.

Ergoterapeutene (Norsk ergoterapeutforbund) har et lokallag ved Program for ergoterapeututdanning - Ergoterapistudentene. Ergoterapistudentene arbeider ut fra målprogrammet som er utarbeidet av Landsstyret. Dette innebærer blant annet at Ergoterapeutstudentene arrangerer kurs, bokcafé, fellesaktiviteter og gir støtte til utenlandspraksis for å fremme studiekvaliteten. Ergoterapistudentene er også pådriver for Ergoterapeutens dag som gjennomføres hvert år.

Her ser du noen av de mange ulike studentorganisasjonene du kan bli med i.

SiT (Studentsamskipnaden i Trondheim) har også mange ulike tilbud til deg som er student i Trondheim.
For eksempel hybler, billig trening, kurs, helsestasjon og kantiner på campus.