BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM

Ergoterapi

– Videre studier

Fullført studium fører fram til graden bachelor i ergoterapi på 180 studiepoeng. Vitnemålet utstedes ved avsluttet gradsutdanning. Når det utstedes vitnemål, utstedes samtidig Diploma Supplement. Dette er et vitnemålstillegg som skal sikre kandidaten rettferdig, internasjonal og yrkesmessig godkjenning av kvalifikasjonen.

Bachelorgrad i ergoterapi gir grunnlag for å søke opptak på ulike videreutdanninger og masterstudier med påfølgende mulighet til doktorgrad ved ulike høgskoler og universitet både i inn og utland.

Ved NTNU kan du for eksempel ta:

Ved NTNU kan du for eksempel ta videreutdanning i