BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM

Ergoterapi

– Videre studier

Fullført studium fører fram til graden bachelor i ergoterapi på 180 studiepoeng. Vitnemålet utstedes ved avsluttet gradsutdanning. Når det utstedes vitnemål, utstedes samtidig Diploma Supplement. Dette er et vitnemålstillegg som skal sikre kandidaten rettferdig, internasjonal og yrkesmessig godkjenning av kvalifikasjonen.

Bachelorgrad i ergoterapi gir grunnlag for å søke opptak på ulike videreutdanninger og masterstudier med påfølgende mulighet til doktorgrad ved ulike høgskoler og universitet både i inn og utland.

Eksempler på aktuelle masterprogram ved NTNU

Eksempler på aktuelle videreutdanninger ved NTNU

Masterstudier ved NTNU ( krysspubublisert deling)

Masterstudier på NTNU

Andre masterprogram på NTNU kan også være aktuelle for deg.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare emner du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse.