BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM

Ergoterapi

– Jobbmuligheter

Ergoterapeuter har spesiell kompetanse om forutsetningene for deltakelse og ulike aktiviteters betydning for å ivareta god helse og livskvalitet. Denne kompetansen er det økende behov for i samfunnet vårt.

Ergoterapeutens hovedoppgave er å fremme helse gjennom aktivitet og deltakelse. Med aktivitet som utgangspunkt jiobber ergoterapeuten helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende. Ergoterapeuter arbeider med mennesker i alle aldersgrupper

Ergoterapeuter arbeider på mange områder, for eksempel innenfor kommunehelsetjenesten, sykehus og bedrifts- og spesialisthelsetjenesten. Ergoterapeuter jobber også med hjelpemidler, blant annet i NAV.