BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM

Ergoterapi

– Jobbmuligheter

Ergoterapeuter har spesiell kompetanse om forutsetningene for deltakelse og ulike aktiviteters betydning for å ivareta god helse og livskvalitet. Denne kompetansen er det økende behov for i samfunnet vårt.

Ergoterapeutens hovedoppgave er å fremme helse gjennom aktivitet og deltakelse. Med aktivitet som utgangspunkt jiobber ergoterapeuten helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende. Ergoterapeuter arbeider med mennesker i alle aldersgrupper

Ergoterapeuter arbeider på mange områder, for eksempel innenfor kommunehelsetjenesten, sykehus og bedrifts- og spesialisthelsetjenesten. Ergoterapeuter jobber også med hjelpemidler, blant annet i NAV.

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Jobbskygge

Jobbskygge – en dags praksis i arbeidslivet.