BACHELORPROGRAM 3ÅRIG, TRONDHEIM

Ergoterapi

Om ergoterapi

Som ergoterapeut hjelper du mennesker som har problemer med å utføre daglige gjøremål på grunn av sykdom, skade eller annen funksjonshemming. Du vurderer funksjonsevnen til det enkelte mennesket og utreder hva som trengs av trening, tilrettelegging og hjelpemidler.

Ergoterapeutens hovedoppgave er å fremme helse gjennom aktivitet og deltakelse. Med aktivitet som utgangspunkt jobber ergoterapeuten helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende. Ergoterapeuter arbeider med mennesker i alle aldersgrupper.


NTNU tilbyr også:


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april 2018

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.
Du søker om opptak via Samordna Opptak.

Opptakskrav er generell studiekompetanse. I tillegg kreves det politiattest.


Jobbmuligheter

Ergoterapeuter arbeider på mange områder, for eksempel innenfor kommunehelsetjenesten, sykehus og bedrifts- og spesialisthelsetjenesten. Ergoterapeuter jobber også med hjelpemidler, blant annet i NAV.


Studiets oppbygning

Faget belyser aktivitet og ergoterapeutisk praksis med kunnskap fra naturvitenskapelige, humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag.

Arbeids- og læringsformer som brukes i studiet er forelesninger, ferdighetstrening, problembasert læring, dialog, seminar, praksis. Praksis utgjør en tredjedel av studiet. 


Studieveiledning

Du kan kontakte våre studieveiledere på epost: studier@inb.ntnu.no
En avtale om studieveiledning kan gjøres i Servicesenteret, Tungasletta 2.
Man-Fre 08.30 - 14:30
Telefon: 73 55 91 50

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i ergoterapi
Studieprogramkode: HSGETB
Studiepoeng: 180
Søknadskode: 194 594
Undervisningsform: Heltid
Politiattest: Ja

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Sted: Trondheim, Tunga
Søknadsfrist: 15. april (ordinær), 1. mars (utenlandsk utdanning, realkompetanse eller tidlig opptak)

Informasjonens gyldighet: Studieåret 2017-2018.

Møt NTNU

Åpen dag i Trondheim
Når: 15. mars kl. 09.00–15.00

Besøk NTNU i Trondheim, Gjøvik og Ålesund