Barnevernspedagog

BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM

Barnevernspedagog

– Studiets oppbygning

Barnevernspedagog

Bachelorprogrammet i barnevern er på 180 studiepoeng og går over tre år.

Bachelorgraden består av:

  • emner med faglig fordyping innenfor barnevernspedagogens profesjon og arbeidsområde
  • fellesemner om sosial- og velferdspolitikk, juss og psykologi, som du tar sammen med bachelor i sosialt arbeid
  • fellesemnet vitenskapsteori og vitenskapelig metode og områdeemne

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan

KRYSSPUBLISERT - ikke rør: Mer info og tidligere studieplaner

Mer info og tidligere studieplaner

Du finner detaljert informasjon om studieprogrammet i studieplanen for ditt studium. Studieplanen for inneværende studieår og tidligere kull finner du i oversikten over studieplaner.


Ny studiemodell

Ny studiemodell fra 2018

Ny studiemodell (emnesammensetning) innføres for de som starter høsten 2018 og de nye emner innføres gradvis (1 studieår: 2018/2019, 2. studieår: 2019/2020, 3. studieår: 2020/2021). Dette betyr at studiemodell for 3. studieår først blir avklart høsten 2019. Ny studiemodell kommer følge av nasjonalt arbeid med felles rammeplan for helse- og sosialutdanninger i Norge og NTNU ønsker å være i front i detter arbeidet.


Obligatorisk oppmøte i ex.phil.

Obligatorisk oppmøte i ex.phil.

Vi vil minne om at EXPH0200 Examen philosophicum for samfunnsvitenskap har obligatorisk deltakelse på seminar/øvingstimer. For å kunne gå opp til eksamen må du delta i 80 % av seminarene og ha obligatoriske aktiviteter godkjent.