Barnevernspedagog

BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM

Barnevernspedagog

– Læringsutbytte

studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

En student som har fullført programmet, forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Se Forskrift om nasjonal retningslinje for barnevernspedagogutdanning, FOR-2019-03-15-398

Generell kompetanse

Se Forskrift om nasjonal retningslinje for barnevernspedagogutdanning, FOR-2019-03-15-398

Ferdigheter

Se Forskrift om nasjonal retningslinje for barnevernspedagogutdanning, FOR-2019-03-15-398