BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM

Audiologi

– Videre studier

Med bachelor i audiologi  kan du studere videre både i Norge og i andre land. Ved NTNU kan du blant annet ta:

I utlandet kan du blant annet ta:

Etterutdanning:

  • Norsk Audiografforbund formidler mange kurstilbud innenfor audiologi.
  • Leverandører av høreapparater og hørselstekniske hjelpemidler tilbyr jevnlig opplæring i nye produkter.
  • Program for audiografutdanning tilbyr audiografer med 2-årig utdanning en mulighet til å oppnå en 3-årig bachelorgrad. 
    Bachelorgraden kan oppnås på flere måter, men må tilsammen utgjøre 180 studiepoeng.