Audiologi

BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM

Audiologi

– Videre studier


Med en bachelor i audiologi er du kvalifisert til å søke opptak til en rekke masterprogram og videreutdanninger ved NTNU. 

Under ser du hvilke masterprogram og videreutdanninger ved NTNU som er åpne for søkere med bachelor i audiologi. Vi tar forbehold om at det kan bli endringer i studietilbudene i årene fremover.

Masterprogram ved NTNU

Andre masterprogram ved NTNU kan også være aktuelle for deg. Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene.

Videreutdanninger ved NTNU

NTNU tilbyr også andre videreutdanninger som kan være aktuelle for audiografer.

Utdanninger ved andre institusjoner

Masterprogram i utlandet

Etterutdanning:

  • Audiografforbundet arrangerer kurs 
  • Leverandører av høreapparater og hørselstekniske hjelpemidler tilbyr jevnlig opplæring i nye produkter.
  • NTNU tilbyr audiografer med 2-årig utdanning en mulighet til å oppnå en 3-årig bachelorgrad. Bachelorgraden kan oppnås på flere måter, men må tilsammen utgjøre 180 studiepoeng.

Forskerutdanning

Forskerutdanning

Synes du forskning høres spennende ut?

Etter at du har fullført bachelorgraden kan du søke deg inn på et masterprogram og senere på en doktorgradsutdanning (ph.d.). En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.