Audiologi

Bachelorprogram 3-årig, TRONDHEIM

Audiologi

– Studiets oppbygging

utd bilder

  • Hørselsundersøkelse av barn. Bilde

  • Student og lærer i undervisning på audiografutdanningen ved NTNU. Bilde

Studiets oppbygning

Studieløpet består av mange ulike læringsaktiviteter. Forelesninger, problem- og teambasert læring, omvendt undervisning, ferdighetstrening i vårt moderne laboratorium og skriftlige innleveringer. Praksis ved ulike offentlige sykehus og private klinikker er også en viktig del av studiet. Fagfeltet er tverrfaglig og du lærer blant annet om hørsel og lyd, medisin, kommunikasjon, rehabilitering, høreapparatteknikk, rådgivning og psykologi. I løpet av studiet får du anledning til å fordype deg i ulike valgfrie emner som du enten kan ta på utdanningen, ved klinikker rundt om i landet eller i Australia ved vår samarbeidsutdanning.

Første studieår

I første studieår blir du kjent med audiografyrket. Vi fokuserer på hørselsutredning, hvor du lærer deg å gjøre forskjellige tester for å avdekke ulike typer hørselstap hos både voksne og barn. Du lærer om hørselens funksjon, hvordan mennesker kommuniserer, og om ulike diagnoser og tilstander i hørselssystemet. Du får også kjennskap til fysikken bak lyd og hvordan lyd oppfattes av mennesket.

Andre studieår

I andre studieår fokuserer vi på rehabilitering av hørselshemmede. Du lærer om tiltak som kan iverksettes for å gjøre hverdagen lettere for personer med hørselstap. Dette inkluderer tilpasning av høreapparater og andre hørselstekniske hjelpemidler. Du får også kompetanse i rådgivning for pasienter, pårørende og annet helsepersonell. Et hørselstap hos mennesker har ofte psykososiale konsekvenser. Derfor er psykologi og sosial rehabilitering også viktige elementer i andre studieår.

Tredje studieår

I tredje studieår har du i høstsemesteret anledning til å fordype deg i ulike valgfrie emner. Fordypningsemnene er for tiden: Tinnitus, arbeidsrelatert rehabilitering, cochleaimplantat (CI), høreapparat, hørselshjelpemidler, auditive prosesseringsvansker, store og kompliserte hørselstap og barneaudiologi (Australia). I siste semester gjennomfører du metodekurs og bacheloroppgaven.

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan