Audiologi

Bachelorprogram 3-årig, TRONDHEIM

Audiologi

– Studiets oppbygging

utd bilder

Studiets oppbygning

Studieløpet består av mange ulike undervisningsformer. Forelesninger, ferdighetstrening på vårt moderne laboratorium, arbeidskrav og gruppearbeid. Du vil også få anledning til å dra ut i praksis ved ulike offentlige høresentraler og private hørselsklinikker rundt om i landet.

Fagfeltet er svært bredt og fagene på utdanningen består blant andre av: lydlære, audiologisk medisin, kommunikasjon, teknisk rehabilitering, rådgivning og psykologi. I tredje klasse får du anledning til å fordype deg i ulike valgfrie emner som du enten kan ta på utdanningen, ved klinikker rundt om i landet eller i Australia ved vår samarbeidsutdanning.

1. studieår

I første studieår blir du kjent med audiografyrket gjennom forelesninger, ferdighetstrening på vårt laboratorium, gruppearbeid og praksis. Det fokuseres på hørselsutredning hvor du lærer deg å gjøre forskjellige tester, for å avdekke ulike typer hørselstap. Du får kjennskap til fag som blant annet lydlære, kommunikasjon og audiologisk medisin. I disse fagene lærer du om hørselens funksjon, hvordan mennesker kommuniserer, om ulike diagnoser og tilstander i hørselssystemet. Du får også kjennskap til fysikken bak lyd og hvordan lyd oppfattes av mennesket.

2. studieår

I andre studieår er det fokus på rehabilitering av hørselshemmede. Du lærer om tiltak som kan iverksettes for å gjøre hverdagen lettere for personer med hørselstap. Dette inkluderer tilpasning av høreapparater og andre hørselstekniske hjelpemidler, samt at du får kompetanse i rådgivning for pasienter, pårørende og annet helsepersonell. Et hørselstap hos mennesker har ofte psykososiale konsekvenser, derfor er psykologi og sosial rehabilitering også viktige elementer i 2. studieår.

3. studieår

I tredje studieår har du i høstsemesteret anledning til å fordype deg i ulike valgfrie emner som du enten kan ta på selve utdanningen, ved klinikker rundt om i landet eller i Australia ved vår samarbeidsutdanning. Fordypningsemnene er for tiden: Tinnitus, arbeidsrelatert rehabilitering, cochleære implantater, høreapparat, hørselshjelpemidler og store og kompliserte hørselstap. I siste semester er det fokus på metodekurs og bacheloroppgave.

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan