Audiologi

Bachelorprogram 3-årig, TRONDHEIM

Audiologi

– Studiemiljø

miljø bilder

Livet som audiologstudent ved NTNU

Livet som audiologstudent ved NTNU

Lurer du på hvordan livet som student på audiologutdanningen ved NTNU egentlig er? Sjekk ut NTNUstudent - NTNU sin instagramkonto for studenter! Her treffer du blandt andre Lina, som studerer audiolog her ved NTNU, Trondheim. Ellers får du se hvordan studentene ved NTNU opplever livet som student, og du får også med deg noen tips og triks til ditt studentliv her. Du får også mulighet til å stille spørsmål til studentene som allerede går på utdanningen du er tatt opp til. 

Lesesaler

Lesesaler

De fleste legger lesingen og jobbing med studie til en av de mange lesesalene på Tunga, eller andre lesesaler på NTNU.

Det finnes i tillegg egne lesesalordninger for masterstudenter

Grupperom

Det er også gode muligheter for de som foretrekker å arbeide i grupper. En rekke grupperom og studieceller er tilgjengelige rundt over hele campus. Disse er det også anledning til å reservere på forhånd.

Bibliotek

På campus finner du også bibliotek, som har noen lese- og dataarbeidsplasser som kan brukes av studentene.

illustrasjon rom utstyr tungasletta

Linjeforeningene- livet rundt studiene

Linjeforeningene- livet rundt studiene

For mange er det første møtet med det sosiale rundt studentlivet fadderuka. I fadderuka stiller linjeforeningen med faddere, og i løpet av disse ukene får du gode muligheter til å bli kjent med medstudentene dine. Ved oppstarten vil du bli kjent med audiologenes linjeforening, og høre mer om hvordan de jobber for å opprettholde det sosiale miljøet ved utdanningen. 

Studenttillitsvalgte

Studenttillitsvalgte

Studentrådet MH består av tillitsvalgte fra alle studieprogram ved fakultet for medisin og helsevitenskap. 

Et studentråd består av studenttillitsvalgte på ulike nivå og fra ulike studieprogram, og deres hovedoppgave er å bedre studiehverdagen for studentene ved fakultetet. 

Fakultetstillitsvalgt er studentenes ansikt utad og fakultetets øverste studenttillitsvalgte. De representerer fakultetets studenter i ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger og ulike verv. 

Studieprogramtillitsvalgte - her har vi en tillitsvalgt for medisin og en for masterstudentene. Deres rolle er å ivareta "sine" studenters rettigheter og interesser, de følger blant annet opp og arbeider med studentpolitiske saker. 

Instituttillitsvalgte representerer studentene i møter med sine insitutt, og er et bindeledd mellom studentene ved instituttet og administrasjonen. 

Studentene på Tunga har sitt eget Studentutvalg (SU) som tar vare på studentenes interesser.
SU bidrar også til et bra fellesskap og miljø på campus Tunga.

Student i Trondheim

Student i Trondheim

Strindens Prominadeorkester på Immatrikuleringen 2014 Foto: Kai T Dragland/ NTNU

Trondheim er kjent for sitt gode student- og studiemiljø og har flere ganger blitt kåret til Norges beste studieby. Trondheim har over 180 000 innbyggere, og 33 000 studenter som setter sitt preg på byen. Hva du nå enn liker å gjøre på fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på. 

Finn en studentaktivitet