Bachelorprogram 3-årig, TRONDHEIM

Audiologi

– Studiemiljø

To studenter forteller om hvordan det er å studere ved Audiografutdanningen og om studielivet generelt i Trondheim.

Andreas Selfors Hansen:

Trondheim blir ofte omtalt som Norges beste studentby. Grunnen til dette er kanskje at ca. 30 000 av byens rundt 180 000 innbyggere er studenter. Det betyr at hver sjette innbygger er student. Studenter fra hele landet samles hver høst i landets fjerde største by for å utdanne seg innen alt fra arkeologi til fysioterapi.

Audiograutdanningen ligger på Tungasletta 2, og huser i tillegg barnevernspedagog-, sosionom-, ergoterapeut-, fysioterapeut- og vernepleierutdanningen samt en håndfull masterutdanninger. Tilsammen er det ca. 1500 studenter der. I fadderuka er det en rekke felles arrangementer som gjør det lett å bli kjent med andre nye studenter, også på tvers av utdanningene. Studentutvalget er det øverste studentorganet og har medlemmer fra alle linjene. De arrangerer sosiale og faglige møter for alle og tar også opp saker som angår studentene, f. eks. studiekvalitet eller fysisk miljø. 

Audiografutdanningen tar inn 40 studenter hvert år og det er derfor relativt små klasser. Dette skaper et godt sosialt og faglig miljø og gjør det lett å bli kjent med sine medstudenter, også på tvers av trinnene. De små klassene fører også til at man får god kontakt med lærerne, som gjerne slår av en prat eller svarer på spørsmål etter forelesningene. Det arrangeres også en månedlig «Audiopils» hvor alle fra studiet kan møtes og slå av en prat over en øl eller andre forfriskninger.

Når man får tid til overs fra studiene er det også mye å finne på i Trondheim by. Studentersamfundet er et populært møtested for studenter. Samfundet har en rekke forskjellige barer og serveringssteder, og arrangerer blant annet konserter, teater, foredrag og flere mindre arrangementer som filmquiz og fotball på storskjerm. Det holdes også faglige diskusjoner og lignende, så de fleste kan finne noe interessant på samfundet. Det er også mulig å engasjere seg og være med å i forskjellige «gjenger» som styrer alt fra servering til lysteknikk og fotografi. Ellers har Trondheim alt annet man kan ønske seg fra en storby så hvis man ser seg rundt tar det ikke lang tid før man finner nye favorittsteder.


Denis Muchiri:

Jeg går første året på Audiografutdanningen, andre semester. Jeg trives veldig godt som student på utdanningen. Jeg går i en klasse med ca. 45 elever, noe annet enn det jeg er vant til. Jeg har tidligere studert ved Handelshøyskolen BI, og der bestod klassen min av 250 elever. Miljøet i klassen på Audiografutdanningen er veldig bra, de fleste vet hvem alle i klassen er, og vi er flinke til å hjelpe hverandre med skolearbeid. Mange av oss tilbringer også tid sammen utenom skolen. Det er med andre ord bra klassesamhold. Det sosiale er like viktig som det faglige når man studerer. God trivsel ønsker sannsynligheten for å prestere bra på skolen.

NTNU er den eneste utdanningsinstitusjonen som tilbyr utdanning innen audiologi i Norge. I følge mine medelever og meg selv, så synes vi at det beste med å studere på Audiografutdanningen er at det er gode muligheter for å få en bra praksisplass. Audiografutdannigen er mindre enn andre utdanninger, noe som gjør det lettere å kommunisere med medelever og lærere. Det er også god anledning til å komme i kontakt med andre- og tredjeårsstudenter.

I første klasse jobber man med utredning. Første semester  fokuserte vi på hørselstap hos voksne og eldre, mens nå i andre semester er hovedfokuset barn og unge mennesker. Etter påske så skal førsteårsstudentene ved Audiografutdanningen ut i praksis i noen uker. Vi kommer til å bli utplassert på sykehus og private klinikker rundt om i hele landet.

Studiebyen Trondheim

Trondheim har flere ganger blitt kåret til Norges beste studentby. En av grunnene til dette er de flere titalls studentorganisasjonene som finnes. Disse er med på å bidra til en variert og spennende studietilværelse.

StudentersamfundetUKA , ISFIT, og NTNUI er alle eksempler på samlesteder for engasjement, læring og trivsel. Her får de studenter som ønsker det også nyttig organisasjons- og arbeidserfaring.