Audiologi

Bachelorprogram 3-årig, TRONDHEIM

Audiologi

– Om Audiologi

om audiologi - bilder

  • undersøkelse av øre

Om audiograf

NTNU er det eneste universitet i Norge som tilbyr bachelor i audiologi, noe som gjør fagmiljøet spisset og unikt. Siden klassene er små skaper dette, ifølge studentene, et godt sosialt- og faglig miljø hvor det er lett å bli kjent med sine medstudenter og lærerne på utdanningen.

Det finnes mange ulike hørselstap og årsaker til at hørselen er svekket. Audiografens arbeidsoppgaver går for det første ut på å gjennomføre ulike tester for å avdekke hvilket hørselstap det er snakk om og hvorfor det har oppstått. 

Audiografer har også ansvar for rehabilitering av hørselshemmede gjennom å tilpasse høreapparat og bidra med rådgivning. Rådgivning til pasientene kan for eksempel dreie seg om hvordan hørselen fungerer, sosiale konsekvenser av hørselstap, kommunikasjon, tekniske hjelpemidler og pasientrettigheter.

En annen viktig oppgave til audiografen er å veilede ulike yrkesgrupper i forhold til forebygging av hørselsskader og tinnitus. Pasientene som audiografen møter kan være alt fra spedbarn til voksne og eldre.

 

Eksamen, timeplan, pensum

Timeplan

Du finner timeplanen for hvert enkelt emne i en egen fane i emnebeskrivelsen til emnet.

Du må selv sette sammen din egen timeplan for alle emner du skal ta i løpet av samme semester. Les mer om timeplan på Innsida