Audiologi

Bachelorprogram 3-årig, TRONDHEIM

Audiologi

– Om Audiologi

om audiologi - bilder

  • undersøkelse av øre

Om audiograf

NTNU er det eneste universitet i Norge som tilbyr bachelor i audiologi, noe som gjør fagmiljøet spisset og unikt. Siden studentkullene er små, skaper dette ifølge studentene, et godt sosialt- og faglig miljø hvor det er lett å bli kjent med sine medstudenter og lærerne ved studieprogrammet.

Det finnes mange årsaker til at hørselen er svekket. Dine arbeidsoppgaver som audiograf er å gjennomføre ulike tester for å finne ut av hørselstapets årsak og omfang, og gjennom samtale kartlegge hvilke konsekvenser hørselstapet har for den enkelte.

Som audiograf har du også ansvar for rehabilitering av hørselshemmede gjennom rådgivning og høreapparattilpasning. Rådgivning kan for eksempel dreie seg om hvordan hørselen fungerer, sosiale konsekvenser av hørselstap, kommunikasjon, tekniske hjelpemidler og pasientrettigheter.

Som audiograf jobber du tett på mennesker, noe som krever god kommunikasjonsevne.

 

Eksamen, timeplan, pensum

Timeplan

Du finner timeplanen for hvert enkelt emne i en egen fane i emnebeskrivelsen til emnet.

Du må selv sette sammen din egen timeplan for alle emner du skal ta i løpet av samme semester. Les mer om timeplan på Innsida