Realfagskurs

halvårig

Realfagskurs

Realfagskurs

Realfagskurs

Studiemiljø

Realfagskurset er arbeidskrevende, men med et trivelig miljø. Arbeidsformen er basert på undervisning i klasser, gruppearbeid og laboratorieøvinger.