Mat og teknologi

masterprogram 2-årig

Mat og teknologi

– Studieveiledning

Mat og teknologi

Master_MatTek_penn

Studieveiledning

Studieveiledning

Institutt for bioteknologi og matvitenskap har felles e-postadresse til studieveilederne ved instituttet: studieveiledning@ibt.ntnu.no. Vi ber dere fortrinnsvis sende mail til denne adressen hvis dere har studierelaterte spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med studieveileder.

Krysspublisert: Andre tjenester

Korona: For NTNU er de til enhver tid gjeldende smittevernregler førende. Hvis du får akutte luftveissymptomer, ber vi om at du sier fra til studieveileder.

 

Spørsmål og svar

Utdanningsvalg og karriere

  • for deg som ønsker tips og råd om utdanningsvalg, om det å være ny student, studie- og eksamensteknikker, presentasjonsteknikk, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter

Tilrettelegging av studiene

Studieveiledning


Ikke send personlige opplysninger, som for eksempel fødselsnummer og opplysninger om sykdom, i e-post.