Mat og teknologi

masterprogram 2-årig

Mat og teknologi

– om masterstudiet i mat og teknologi

Mat og teknologi

Master_MatTek_laks

Mat og teknologi

Vil du bidra til å sikre framtidens mat for verdens befolkning?

Masterstudiet i mat og teknologi blir tilbudt første gang høsten 2016. Studiet har en faglig bredde der læringsutbyttet sikrer kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Kandidaten kan derfor delta og ha en rolle i utviklingen innen både matindustri og forskning  - nasjonalt og internasjonalt. Studiet omhandler både sjømat og landbruksbaserte produkter, men siden sjømat er den næringen med størst vekstpotensial, vil den gis et bredere og dypere teknologifokus enn landbruksbaserte produkter. Undervisningen gis som et heltidsstudium over 2 år.