Matvitenskap, teknologi og bærekraft

masterprogram 2-årig

Matvitenskap, teknologi og bærekraft

– om masterstudiet i matvitenskap, teknologi og bærekraft

Matvitenskap, teknologi og bærekraft

Master_MatTek_laks

Matvitenskap, teknologi og bærekraft

Vil du bidra til å sikre framtidens mat for verdens befolkning?

Masterstudiet i matvitenskap, teknologi og bærekraft har en faglig bredde der læringsutbyttet sikrer kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Kandidaten kan derfor delta og ha en rolle i utviklingen innen både matindustri og forskning  - nasjonalt og internasjonalt. Studiet omhandler både sjømat og landbruksbaserte produkter, men siden sjømat er den næringen med størst vekstpotensial, vil den gis et bredere og dypere teknologifokus enn landbruksbaserte produkter. Undervisningen gis som et heltidsstudium over 2 år.