Ingeniør/Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Materialteknologi, ingeniør

– Om materialteknologi
Materialteknolog_Lab_Lim_Undervisning

Materialteknologi

Ingeniørstudiet i materialteknologi er noe for deg som liker realfag og er nysgjerrig på hvorfor ulike materialer benyttes til ulike formål, hvordan de lages og er sammensatt, og hvordan de kan utvikles og forbedres.

Materialer finnes i alt fra boliger, transportmidler og elektronisk utstyr, til prosessutstyr og konstruksjoner innenfor mat-, kjemikalie- og petroleumsproduksjon. Det er for eksempel materialteknologer som har sørget for at offroad-sykler tåler en røff tur i marka og ikke ruster når de står utendørs. Materialer er også svært viktig for å kunne utnytte fornybare energikilder som for eksempel i vindmøller, solceller, brenselceller og batterier.  Som materialteknolog vet du hvordan du skal velge riktig materiale for ulike bruksområder, hvordan du utvikler og produserer materialer, og hvordan materialer kan bidra til et mer bærekraftig samfunn.

 

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i ingeniørfag

Studieprogramkode: FTHINGMAT
Studiepoeng: 180
Søknadskode: 194013
Undervisningsform: Heltid

Fakultet for naturvitenskap
Institutt for materialteknologi

Sted: Trondheim, Kalvskinnet
Søknadsfrist: 15. april

Informasjonens gyldighet:
Studieåret 2016-2017.