Intervju med tidligere studenter

Her kan du lese intervjuer med tidligere studenter, og få et inntrykk av hva materialteknologer jobber med:

Line Sunde Lilleby line sundby

Når gikk du ut fra HiST?

2008

Hva har du gjort etter at du var ferdig på HiST

Etter jeg var ferdig på HiST tok jeg en master i teknologi/Sivilingeniørgrad ved Institutt for Materialteknikk ved NTNU. Etter fullført masterstudie begynte jeg å jobbe i Statoil i Stavanger.

Hvilke arbeidsoppgaver har du i jobben din i dag?

Jeg jobber som materialingeniør innenfor utvikling og utbygging av nye og eksisterende olje-og gassfelt. Dette innebærer alt fra konseptutvikling i tidligfaseprosjekter til oppfølging av leveranser i prosjekter som er under gjennomføring. Jeg har jobbet mye opp mot leveranser av rør, hvor jeg har vært to uker i Japan for å følge opp leveranser fra japanske rørverk. Jeg har også jobbet en del opp mot ventil- og manifoldleveranser, og har i den forbindelse besøkt flere smier i Italia. Jeg reiser en del i jobben min da jeg jobber i flere ulike prosjekter som får leveranser fra flere forskjellige steder verden. Jeg er en del av Statoils graduateprogram, som innbefatter alle nyutdannede med master- eller doktorgrad. Dette programmet varer i 2-3 år, og i løpet av denne perioden skal jeg ha deltatt på flere kurs og workshops, samt at jeg skal ha jobbet i flere ulike avdelinger. Jeg har nå jobbet et år i materialavdelingen i Statoil, og vil snart ha min første jobbrotasjon over til driftsavdelingen.

Hvor relevant var materialteknologistudiet i forhold til jobben du har i dag?

Materialteknologistudiet har vært veldig nyttig for meg i den jobben jeg har i dag. Materialteknologistudiet ved HiST er en veldig god blanding av teoretisk og praktisk arbeid, noe som har gjort meg i stand til å løse de utfordringene jeg møter i jobben min på en god måte. Studiet ga meg et godt grunnlag både for å gå videre på masterutdanning og for den jobben jeg har i dag.

Hvordan var studiemiljøet på HiST?

Studiemiljøet på HiST var kjempebra! Fadderuka var veldig bra, og jeg følte meg godt tatt i mot da jeg begynte på HiST.  Vi hadde et kjempegodt samhold innad i klassen, og hvis noen skulle ha en fest så var det selvsagt at hele klassen skulle få komme. Vi som gikk i klasse sammen har også hatt mye kontakt etter vi gikk ut fra HiST. Det var også en veldig god kontakt mellom klassen og foreleserne, noe som er spesielt for HiST der antallet studenter ikke er så høyt slik at foreleserne kan ta seg tid til hver enkelt student.

 

Lene Marita Greenheidrun

Når gikk du ut fra HiST?

2004

Hva har du gjort etter at du var ferdig på HiST?

Sommeren 2004 hadde jeg sommerjobb ved Aker Kværner Verdal. Høsten 2004 var jeg vikar på laboratoriet hos Verdalskalk , jeg jobbet også der i feriene mens jeg studerte. I oktober 2004 ble jeg ansatt hos Kaefer IKM, og jobbet som feltingeniør på Snøhvit-prosjektet innen overflate og isolasjon. I denne jobben hadde jeg kontorplass både på Stord og på Melkøya.  Sommeren 2005 begynte jeg og jobbe hos FORCE Technology i Trondheim, her jobbet jeg med materialteknologi, korrosjonsbeskyttelse og inspeksjon. Januar 2010 ble jeg ansatt i Statoil, med kontorplass på Stjørdal.

Hvilke arbeidsoppgaver har du i jobben din i dag?

 Jeg er senioringeniør innen plattformteknologi, og har teknisk fagansvar for fleksible stigerør på Åsgard A og for marine systemer på Åsgard B. Min oppgave er og sørge for sikker og effektiv drift, vite tilstanden til en hver tid, planlegge/følge opp inspeksjoner og studier, følge opp drift og sørge for at krav fra både selskapet og myndighetene følges. Sitter stort sett på Stjørdal, men det er også en del reiseaktivitet, offshore, til leverandører og til andre Statoil kontorer.

Hvor relevant var materialteknologistudiet i forhold til jobben du har i dag?

 Svært relevant, bruker faget hver eneste dag.

Hvordan var studiemiljøet på HiST?

 Godt, trygt, inkluderende, lærerikt og veldig moro.

 

Kristin Klüver

Når gikk du ut fra HiST?

Jeg gikk ut fra HiST våren 2010, jeg studerte maskiningeniør med fordypning i materialteknikk offshore.

Hva har du gjort etter at du var ferdig på HiST?

Jeg begynte å jobbe for Reinertsen i Trondheim, avdeling Rørdesign, rett etter at jeg leverte bacheloroppgaven.

Hvilke arbeidsoppgaver har du i jobben din i dag?

I dag sitter jeg på anlegg på Mongstad hvor det bygges et testanlegg for CO2-rensing. Min oppgave her er å koordinere alle utførende jobber som blir utført på rørene etter sveising. Det vil si maling, varmekabel og isolasjon. Jeg har tett kontakt med operatører og formenn, og hjelper dem med å finne ut av hva som skal gjøres når, og å skaffe riktig material til utførelse av jobbene.

Hvor relevant var materialteknologistudiet i forhold til jobben du har i dag?

Middels relevant, grunnlaget fra skolen gjør det mye enklere å forstå prosessen og utførelse av jobb. Men det meste jeg jobber med nå har jeg lært hos Reinertsen.

Hvordan var studiemiljøet på HiST?

Jeg trivdes veldig godt på HiST. Foreleserne var lette å spørre om hjelp hvis det var noe som var uklart. Dessuten er det lett å bli kjent med de som studerer det samme som deg, siden det er faste klasser på HiST.  

 

Geir Inge Roel

Når gikk du ut fra HiST?

Etter mange år med jobb i olje og gass industrien gikk jeg ut fra HIST våren 2010, etter 3 år’s studier.

Hva har du gjort etter at du var ferdig på HiST?

Etter ett lærerikt og interessant  år som røringeniør i Reinertsen , fikk jeg tilbud om jobb som sveiseingeniør hos Technip på hjemstedet mitt.

Hvilke arbeidsoppgaver har du i jobben din i dag?

Hos Technip jobber jeg idag med dokumentasjon, prosedyrer og oppfølging av produksjon (Subsea rør til olje og gass industrien). Arbeidet foregår ved Spoolebasen på Orkanger og Offshore.

Hvor relevant var materialteknologistudiet i forhold til jobben du har i dag?

Svært relevant. Det ligger mye materialteknologi i å produsere stålrør som spoles opp på store trommler og deretter legges ut på havbunnen med en forvented levetid over 30 år.

Hvordan var studiemiljøet på HiST?

Studiemiljøet på HIST var veldig bra. Vi ble en godt sammensveiset gjeng, og jeg har daglig kontakt med mange av de jeg studerte med. Foreleserne var flinke til å engasjere studentene og det var en god miks av praktisk og teoretisk læring.

 

Maren BlomsetMaren

Når gikk du ut fra HiST?

Våren 2006

Hva har du gjort etter at du var ferdig på HiST?

Jeg startet å jobbe hos Aibel (den gangen het det Vetco) i august 2006. Og her jobber jeg fortsatt  :)

Hvilke arbeidsoppgaver har du i jobben din i dag?

Jeg jobber i pipingavdelinga til Aibel (Stjørdal). Her designer vi rør for installasjon på plattform og anlegg, med alle tilleggsoppgaver som hører med til det. Vi modellerer i 3D-modell, lager tegninger, installasjonspakker, bestiller materiell, er på offshorebefaring etc. Vi jobber både med studier og større og mindre modifikasjoner.

Nå jobber jeg  på et stort prosjekt for Statoil som går mot Norne-plattformen. Her er jeg både disiplinleder på piping, og i tillegg Area Team Lead.

Som disiplinleder sørger jeg for at vi får gjort våre arbeidsoppgaver på piping, og som Area Team Lead har jeg ansvaret for å formidle oppgavene som skal utføres på piping, struktur og mekanisk.

Hvor relevant var materialteknologistudiet i forhold til jobben du har i dag?

Studiene var relevante i den grad at de gav meg jobb, og siden jeg jobber mot offshoremiljøet er det et stadig tema med materialvalg og utfordringer med tanke på korrosjon. Aibel på Stjørdal har nå blitt så store at vi har fått egen materialavdeling, og det er veldig bra!

Jeg bruker ikke materialteknologi direkte i jobben, siden mye er gitt i standarder og styrende dokumentasjon fra Statoil. Likevel er det god ballast å ha med seg når en jobber med rør.

Hvordan var studiemiljøet på HiST?

Fantastisk!!  Jeg hadde tre veldig gode år på HiST, og har per dags dato god kontakt med flere fra klassen min. Flere treffer jeg daglig, og én av dem deler jeg også hus og barn med ;)

 

Odd Magne JohansenOdd Magne

Når gikk du ut fra HiST?

2008. Studerte perioden 2005-2008, 3 år.

Hva har du gjort etter at du var ferdig på HiST?

2008-2010: Mekanisk Ingeniør for Aker Solutions ASA, Aker Offshore Partner Kristiansund. Jobbet som PRE – Package Responsible Engineer mot Norske Shell . Etablering av kravspesifikasjoner og rekvisisjoner på mekaniske/HVAC utstyr, kunde og leverandøroppfølging, samt dokumentasjonsoppfølging på utstyr.

2010-: Ingeniør for MainTech AS i Trondheim. Ingeniør  - Inspeksjon og Materialteknologi

Hvilke arbeidsoppgaver har du i jobben din i dag?

- Planlegging av inspeksjonskampanjer for kunde.

- Utførelse av inspeksjonskampanjer (onshore og offshore).

- Rapportere resultat i analyserapporter.

- Oppdatering av inspeksjonsdatabaser.

- Etablering av inspeksjonstegningsunderlag.

- Kunde og leverandør dialog.

- Div. støtte til andre prosjekter som MainTech AS utfører innen inspeksjon, materialteknikk og vedlikehold.

Hvor relevant var materialteknologistudiet i forhold til jobben du har i dag?

Veldig relevant. Spesielt fra fagene korrosjon, materialteknikk og offshore systemer. Jeg har hatt stor nytte av kunnskap om korrosjonstyper, korrosjonsmekanismer, Materialkvaliteter, bruker når og hvor i design, rapportskriving og problembasert læring.

Hvordan var studiemiljøet på HiST?

Meget bra!

 

Petter Gire Døhle

Når gikk du ut fra HiST?

2009.

Hva har du gjort etter at du var ferdig på HiST?

Jobbet som inspeksjonsingeniør i Axess AS på Orkanger.

Hvilke arbeidsoppgaver har du i jobben din i dag?

Alt fra NDT, riggejobber på sjøen, DNV klassifiseringer av flytende innretninger.

Hvor relevant var materialteknologistudiet i forhold til jobben du har i dag?

Helt klart en fordel med ingeniørbakgrunn, men ikke et must. Flere som er i samme situasjon som meg, men som har jobbet seg opp gjennom hele livet. Mulig springbrett for mange for å få seg god praktisk erfaring til senere jobber.

Hvordan var studiemiljøet på HiST?

Meget bra.

 

Monika Næssmonika næss

Når gikk du ut fra HiST?

Våren 2006

Hva har du gjort etter at du var ferdig på HiST?

Jobbet som ingeniør for Det Norske Veritas. for øyeblikket har jeg permisjon fra DNV for å ta master i undervannsteknologi på NTNU.

Hvilke arbeidsoppgaver har du i jobben din i dag?

Jeg har vært utleid til flere av de store Oljeselskapene (Statoil, ExxonMobil og ConocoPhillips) for å hjelpe de med inspeksjonsprogrammer og risikostyring. For tiden jobber jeg en del for Jotun som tester ut en del nye malingsprodukter samt at jeg hjelper FMC med å holde orden på alt som har med maling og overflatebehandling å gjøre. I tillegg bevitner jeg en del tester av subsea utstyr og reiser jeg noen turer offshore fra tid til annen.

Hvor relevant var materialteknologistudiet i forhold til jobben du har i dag?

Veldig. Jeg har hatt stor nytte av mine kunnskaper innen Korrosjon, Material- og offshoreteknologi. Har merket at våre forelesere fulgte med i industrien og visste hva som var relevant for oss.

Hvordan var studiemiljøet på HiST?

Kjempebra! Jeg har fortsatt god kontakt med mange fra klassen min og vi møtes igjen privat og på kurs og konferanser stadig vekk.

 

Ove Arntsen

Når gikk du ut fra HiST?

Våren 2011

Hva har du gjort etter at du var ferdig på HiST?

Jobbet på Ikea sommeren etter studiene før jeg begynte med opplæring hos Reinertsen (Trondheim) 15. august.

Hvilke arbeidsoppgaver har du i jobben din i dag?

Er fortsatt under opplæring, men arbeidsoppgavene vil etter hvert hovedsaklig gå ut på å designe rørstøtter til plattformer Reinertsen har oppdrag på.

Hvor relevant var materialteknologistudiet i forhold til jobben du har i dag?

Offshoredelen av faget er veldig relevant. Har ikke en jobb som gjør at jeg direkte har noe med materialvalg i forhold til støttene, men er greit å ha med seg den delen også. Ellers blir det selvfølgelig mye bruk for de generelle realfagene, kanskje spesielt mekanikk.

Hvordan var studiemiljøet på HiST?

Studiemiljøet opplevde jeg som særdeles bra. Det var gøy å dra på skolen.

 

Ivar Åkermann

Når gikk du ut fra HiST?

Jeg ble ferdig med hovedoppgaven våren 2007. Tok opp igjen noen fag i 2007/2008 samtidig som jeg jobbet i et engineeringsfirma.

Hva har du gjort etter at du var ferdig på HiST?

Etter endt utdannelse startet jeg og jobbe i Linjebygg offshore AS. Hvor jeg fremdeles jobber i dag.

Hvilke arbeidsoppgaver har du i jobben din i dag?

I dag jobber jeg som oppdragsleder for Linjebygg Offshore sin aktivitet på plattformen Norne, hvor vi har en bemanning på ca 15 posisjoner til enhver tid. Der har jeg ansvaret for alt fra prosjektering og oppfølging av arbeidet på installasjonen, til økonomi og HMS.

Hvor relevant var materialteknologistudiet i forhold til jobben du har i dag?

Det vil jeg si er veldig relevant. Dette pga at studiet fanger ganske bredt innenfor flere fagområder som Linjebygg offshore retter seg mot. Selvfølgelig er det slik at når du starter i en jobb så er du på ingen måte utlært fra skolen. De to første årene i ny jobb har en veldig bratt læringskurve. 

Hvordan var studiemiljøet på HiST?

Studiemiljøet var godt. Det var bare snakk om å involvere seg i det som foregikk så kunne en sikkert fylt hver kveld med aktiviteter. På skolen og i klasserommet var det bare trivsel, med trivelige klassekammerater og lærere.

 

Anders Welde Gjønnesanders welde gjønnes

Når gikk du ut fra HiST?

Jeg gikk ut fra HiST i 2008. 

Hva har du gjort etter at du var ferdig på HiST?

Etter jeg var ferdig på HiST startet jeg å jobbe hos FORCE Technology i Trondheim, hvor jeg fortsatt jobber. Jeg har også tatt master i Materialteknologi på NTNU.

Hvilke arbeidsoppgaver har du i jobben din i dag?

Mine arbeidsoppgaver består blant annet av korrosjonsvurderinger, materialvalg og risikobasert inspeksjonsplanlegging for offshore installasjoner.

Hvor relevant var materialteknologistudiet i forhold til jobben du har i dag?

Materialteknologistudiet var meget relevant i forhold til min jobb, og da spesielt
emner som korrosjon, materialfag inkludert lab, offshorerettede fag og
prosjektoppgaver.

Hvordan var studiemiljøet på HiST?

Synes studiemiljøet på HiST var bra! Flinke forelesere og ellers veldig godt samhold i Kjemi- og Materialteknikk-klassen.

 

Lisa Marie Fagertunlis amarie Fagertun

Når gikk du ut fra HiST?

Jeg gikk ut våren 2010.

Hva har du gjort etter at du var ferdig på HiST?

Høsten 2010 startet jeg i Axess  AS som leverer tjenester innen inspeksjon, vedlikeholdsstyring, engineering og konstruksjon til offshore- og energibransjen.  Jeg er ansatt som prosjektingeniør på inspeksjonsavdelingen.

Hvilke arbeidsoppgaver har du i jobben din i dag?

For det meste jobber jeg på kontoret i Trondheim, og reiser en del offshore. Jeg jobber med prosjekter innen  inspeksjon/risikobasert inspeksjon, material, korrosjon og vedlikeholdsstyring.  Til nå har jeg jobbet mest med risikobasert inspeksjon av trykksatte systemer, der man utfører en visuell inspeksjon, bruker ultralyd for å måle veggtykkelse på rør og sprekktesting.

Hvor relevant var materialteknologistudiet i forhold til jobben du har i dag?

Det er ingen tvil om at flere av fagene jeg hadde på HIST er relevante for jobben jeg har i dag. Korrosjon, offshoreteknikk og materialteknikk er de tre fagene som har vært mest nyttige for meg. Laboratoriearbeidet vi hadde, særlig i materialteknikk, er også veldig relevant i forhold til jobben min.

Hvordan var studiemiljøet på HiST?

Klassemiljøet var veldig bra! Det at vi var en relativt liten klasse og hadde mye lab og gruppearbeid gjorde oss til en sammensveiset klasse.