Ingeniør/Bachelorprogram 3-årig

Maskiningeniør

– Videre studier
Maskiningeniør_Data_Samarbeid_Undervisning

Videre studier

Utdanningen gir muligheter for å gå videre til masternivå forutsatt at valgfag tas i henhold til eventuelle opptakskrav ved masterstudiene.

Masterstudier på NTNU

Andre masterprogram på NTNU kan også være aktuelle for deg.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare emner du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse.