Studieretning konstruksjonsteknikk

Studieretning konstruksjonsteknikk

Maskiningeniør

Om studieretning konstruksjonsteknikk

På studieretning konstruksjonsteknikk lærer du å lage maskiner, verktøy og annet utstyr på smartest mulig måte. Hensikten er å konstruere maskiner ved å velge materialer, kunne formgi og dimensjonere maskindele. Funksjon, vekt, miljø, pris og utseende er viktige faktorer. Tegning, 3D-modellering, beregning og analyse er viktige kunnskaper og ferdigheter for en konstruktør.


Studieretningsfag
 

Konstruksjonsteknikk 
Faget gir deg  kunnskap om hvordan de mest vanlige maskinkomponenter fungerer, og hvordan man finner frem til passende dimensjoner og ytelse for disse. Eksempler på maskinkomponenter er bolter, kulelager og tannhjul. Du lærer analytiske- (håndregning) og numeriske- (med datamaskin) beregningsmetoder som er nødvendig for å unngå feil og ulykker når maskinene er i bruk. Sveiser, bremser og fjærer er eksempler på det som beregnes.

Mekatronikk
Læringsutbyttet i dette faget er i første rekke kunnskap om elektrisk-, hydraulisk- og luftstyrte maskiner. Du lærer å benytte data-, elektro- og maskinteknikk i kombinasjon for å få til halv- og helautomatisk drift. Regulering av maskiner og prosesser er også en viktig del av faget.

Produksjonsteknikk
I dette faget lærer du produksjonsteknikk, produksjonsmetoder og om utstyret som benyttes ved fremstilling av mekaniske produkter. Du lærer om verktøymaskiners virkemåter og anvendelsesområder, og å velge riktig produksjonsutstyr og verktøy. 

Sammenføyning og sveiseteknikk
Du får en innføring i de vanligste sammenføyningsmetoder og sveisemetoder slik at du blir i stand til å tilrettelegge for produksjon og foreta riktige valg ved innkjøp av utstyr.


Valgfrie fag

Piping Design

Faget undervises på engelsk.

Du lærer å designe rørsystemer for prosessindustrien, slik som i olje- og gassnæringen. Standarer, lover og regler for å sikre trygg drift av prosessanlegg vektlegges. Bransjen benytter en spesiell terminologi som du lærer for å forstå forskjellige tegninger og dokumenter.