Maskiningeniør

Ingeniør/Bachelorprogram 3-årig

Maskiningeniør

– Om maskiningeniør

Maskiningeniør

Maskiningeniør

Hva gjør en maskiningeniør

Maskiningeniør er en klassisk, generell ingeniørutdanning som er etterspurt i mange bransjer. Felles for alle maskiningeniører, er at de jobber med eksisterende teknologi og bruker denne til å utvikle nye produkter og tjenester.

Avhengig av hvilken bransje du jobber i, er vanlige oppgaver for en maskiningeniør å skape produkter og produksjonsutstyr, utvikle arbeidsmetoder for produksjon og å styre produksjonsprosesser. Markedsføring, salg og konsulentvirksomhet er heller ikke uvanlige oppgaver. Arbeidet foregår ofte i team sammen med andre ingeniører og yrkesgrupper.

 

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i ingeniørfag

Studiepoeng: 180

Studiekode: 194 034

Undervisningsform: Heltid

Fakultet for ingeniørvitenskap

Institutt for maskinteknikk og produksjon

Sted: Trondheim, Kalvskinnet
Søknadsfrist: 15. april

Informasjonen gjelder for inneværende studieår