Maskiningeniør

Ingeniør/Bachelorprogram 3-årig

Maskiningeniør

– Jobbmuligheter

Maskiningeniør

Maskiningeniør_Maskin_Lærer_Undervisning

Maskiningeniør

Jobbmuligheter

Som maskiningeniør vil du kunne spille en viktig rolle når ingeniører fra ulike fagfelt samarbeider for å løse store og kompliserte oppgaver. Å lede og samordne prosjekter vil ligge godt til rette for deg på grunn av den brede og sentrale stillingen maskinteknikken har. Maskinteknikken er under stadig utvikling- på leting etter bedre produkter, materialer, prosesser, metoder og anvendelser. Du kan derfor finne interessante oppgaver for en maskiningeniør også innen forskning og undervisning. Med økende krav til kvalitet, effektivitet og ikke minst miljøvennlige- produkter og prosesser, vil det være et stort behov for maskiningeniører i årene fremover.

Arbeidsmarked

Verkstedsindustrien, prosessindustrien, inkludert oljeselskaper, ingeniørselskaper og konsulentselskaper er noen av bransjene som etterspør maskiningeniører. Andre arbeidsgivere kan være produsenter, leverandører av utstyr og kontrollmyndigheter. Mange maskiningeniører starter egen virksomhet.

Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Utdannelse og jobbmuligheter

7000 tidligere studenter har fortalt oss hvordan det har gått med dem etter de ble uteksaminert fra NTNU.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt.