Studieretning Drifts- og vedlikeholdsteknikk

Studieretning Drifts- og vedlikeholdsteknikk

Maskiningeniør

Om studieretningen

I dagens økonomiske og markedsmessige situasjon vil kostnadsreduserende tiltak innen drift og vedlikehold ha stor betydning for en bedrifts suksess og overlevelsesevne.

Et konkurransedyktig næringsliv er avhengig av å kunne tilfredsstille kundenes behov gjennom å levere et vel tilpasset utvalg av varer og tjenester.

Innen drift og vedlikehold finner du mange spennende, interessante og varierte arbeidsoppgaver. Utviklingen går i retning av stadig mer kostbare og teknisk kompliserte anlegg. Høy driftssikkerhet minsker faren for utilsiktet stans med tilhørende kostnader. Drifts- og vedlikeholdsingeniøren jobber innen alle typer industri, både landbasert- og offshoreindustri.


Studieretningsfag

Vedlikehold og driftssikkerhet
Emnet gir deg grunnleggende kunnskap om metoder og systemer for å organisere og styre vedlikeholdsrutiner i en virksomhet, Uavhengig av type industri og eierskap har dette betydning for bl.a. økonomi, helse, miljø og sikkerhet.

Fluidteknikk
I dette emnet får du grunnleggende kunnskap og innsikt i hydrauliske og pneumatiske komponenter og systemer. Videre lærer du om styring og regulering innen fluidteknikken. 

Material-, produksjons- og kvalitetsstyring
Tid og kvalitet er viktige faktorer for industrielt vedlikehold. I dette emnet lærer du teori og teknikker for å oppnå korte produksjonstider og høy grad av kvalitetspresisjon. Prinsipper for prosjektplanlegging og fremdriftsoppfølging inngår også.

Prosjektoppgave
Her fordyper du deg i et tema innen fagområdet drifts- og vedlikeholdsteknikk. Du innhenter kunnskap gjennom litteraturstudier, kildesøk og kombinere dette med egen faglig kunnskap. Prosjektoppgaven er et gruppearbeid som fortrinnsvis skal gjennomføres i samarbeid med en bedrift under veiledning av faglærer.

Elektro- og automatiseringsteknikk
Emnet gir deg grunnleggende kunnskaper om elektrisk utstyr, automatiserte anlegg, styrings- og reguleringsteknikk. Du får også innblikk i industriroboters oppbygging og grunnprinsipper.